Kinoplakat Tystnaden i Sapmi.

Ny samisk film tar et oppgjør med taushetskulturen

«Tystnaden i Sápmi» tar tak i tabuer og hendelser som har plaget unge samiske kvinner i generasjoner. På Verdensdagen for psykisk helse er det førpremiere i Kautokeino, før filmen skal på turné til alle de samiske forvaltningskommunene.

«Nok er nok»: Ida Persson Labba og Marion Anne Rimpi går i bresjen for å skape en endring i det samiske miljøet. Nå skal de på turnè i samarbeid med Mental Helse og SANKS. (Foto: Ylva Andersson)

Ny samisk film har som mål å ta et oppgjør med samisk taushetskultur:

– Det finnes mange tilfeller av overgrep og vold i de samiske miljøene, men denne dokumentaren handler vel så mye om psykisk helse. Mange tørr ikke å fortelle, de føler på skyld og skam, og de føler seg utstøtte og alene. Når unge modige kvinner våger å stå frem med sine historier i håp om å skape endring, har vi en plikt til å hjelpe dem, sier filmprodusent Linn Henriksen.

Les også: Vårt samiske navn er Mentála Dearvvašvuohta

– Overgrep er et universelt problem

Sammen med regissør Liselotte Wajstedt, har hun fulgt de to samiske kvinnene, Ida og Marion, gjennom syv år. De har delt sine erfaringer om overgrep, brutt ned stigmaer og jobbet for større åpenhet i Sápmi.

– Jeg har stor respekt for Ida og Marion som tørr å stå frem, og jeg er stolt over hva vi har fått til sammen. Det har kostet mye, men det har vært verdt det. Skal man lykkes med å skape endring i en kultur må det gjøres innenfra, mener Henriksen, og fortsetter:

– Taushet har vært en overlevelsesstrategi i mange urfolkssamfunn, også i Sápmi. Med denne filmen ønsker vi å vise at overgrep er et universelt problem, noe også «Me Too» lærte oss. Det er ingen skam at det skjer i Sápmi, for det skjer overalt – i alle yrker og kretser, til og med i kongefamilier.

Marion Anne Rimpi ble selve frontfiguren i Tysfjorden-saken, hvor hun forteller om morens historie. Marion viser hvor vanskelig og traumatisk det kan være å leve som pårørende til en overgrepsutsatt. (Foto: stillbilde fra filmen)

Setter vold og overgrep på sakskartet

«Tystnaden i Sápmi» har nå blitt del av et større psykisk helseprosjekt.

I samarbeid med Mental Helse og SANKS, samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern og rus, skal den ut på turné og brukes i et undervisningsprogram for helsevesenet, ungdommer og andre interesserte.

– I løpet av høsten og nyåret skal vi innom minst ti av de 13 samiske forvaltningskommunene. Filmen skal vises i de største byene i Norge. Vi får daglige henvendelser fra grupper som ønsker å se den, forteller Henriksen.

Filmen har som mål å ta et oppgjør med samisk taushetskultur. Mental Helse ønsker å sette søkelyset på saker om vold og overgrep i langt større grad enn tidligere, da dette er viktig, både for brukere og medlemmer.

– Én av fem kvinner og åtte prosent av menn har opplevd seksuelle overgrep før fylte 18 år. I samiske miljøer er tallet enda høyere. Det er virkelig på tide å ta tak i dette, da vi vet at risikoen for depresjon, angst og PTSD er større blant de som har vært utsatt for slike traumer, forteller Aud Karin Bjørn, rådgiver i Mental Helse.

Overgrepsutsatt Ida Persson forteller om et Sápmi som fremstår som perfekt, hvor man ikke kan snakke om psykisk uhelse og overgrep mot kvinner. (Foto: stillbilde fra filmen)

«En god same skal være sterk»

Det er flere grunner til at tallet er høyere i samiske miljøer. Det kan ha med koloniseringen å gjøre, at mange lever i religiøse kretser, og normene:

– Det snakkes alt for lite om psykisk helse. En god same skal være sterk, man skal klare seg selv og ordne opp innad i familien. Mange tenker også at det vil ødelegge slekta å melde ifra, og i små samfunn er det ekstra vanskelig da «alle kjenner alle», viser Bjørn til.

Som samfunn har vi alle et ansvar for å avverge voldsovergrep. En norsk studie viser at det tar i snitt 17 år før en utsatt forteller om overgrepet for første gang, og det er et problem i alle samfunnsgrupper at det ikke meldes ifra ved mistanke om overgrep.

– Viktigheten ved å normalisere dette temaet kan ikke understrekes nok. Denne stillheten koster. Hvis ingen sier noe, er det mindre sjanse for å bli oppdaget, i tillegg til at den som blir utsatt ikke får hjelp.

– Snakk med noen du stoler på

Under Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober, er det duket for førpremiere i Kautokeino, med Q&A, panelsamtale og temakveld om partnervold i regi av Reform. Dagen etter er det Norgespremiere i Alta. Håpet er at den nye filmen kan bidra til å ta et oppgjør med samisk taushetskultur.

Dokumentaren har blitt vist på en knippe filmfestivaler allerede, i Norge, Peru og i Canada. Etter hver visning tikker det inn hundrevis av meldinger i innboksen til Ida, fra kvinner som selv har opplevd overgrep:

– Kvinnene forteller at filmen gir de styrke til å anmelde voldtekten. Det er fantastisk å være vitne til, og det viser hvor viktig det er med åpenhet, sier Henriksen, og avslutter:

– Åpenhet må ikke handle om å stille opp i en dokumentar eller å dele alt på sosiale medier. Snakk med noen du kan stole på, en venn, slektning eller hjelpetelefonen. Vi håper også at filmen formidler et håp. Du kan få det bra igjen selv om du har opplevd traumer.

Se traileren til Paranord’s “Tystnaden i Sápmi” her.


«Tystnaden i Sàpmi» bryter stillheten om vold, overgrep og psykisk uhelse i det samiske miljøet. Filmen har blitt nominert til flere priser internasjonalt og er nå klar for Norgespremiere.