Politisk duell om psykisk helse på Arendalsuka

Arendalsuka er i gang og mandag 14. august arrangerte Mental Helse en politisk duell mellom Cecilie Myrseth (Ap) og Tone W. Trøen (H). Mental Helses skoleprogram, YAM, ble trukket frem som et av de viktigste tiltakene for bedre forebygging av psykiske helseutfordringer blant unge.

– Vi står ovenfor en psykisk helsekrise. Krise fordi stadig flere opplever psykiske helseutfordringer som det er vanskelig å håndtere. Helsekrise fordi vi ikke lenger kan behandle oss ut av problemet. Ikke minst er psykiske helseutfordringer fremste årsak til dårligere livskvalitet og tap av leveår. Ingen andre sykdomsgrupper gir større helsetap.

Slik innledet Ole-Marius Minde Johnsen, landsleder i Mental Helse, politisk duell om psykisk helse på Arendalsuka 2023.

Psykiske helseutfordringer har, på få år, gått fra å koste 60 til over 300 milliarder kroner. Hvert år.

Dette tilsvarer:
– 4 forsvarsbudsjett,
– eller 8 Follobaner,
– 126 stortingsgarasjer
– eller 11.000 stupetårn på Hamar hvert eneste år.

– At psykiske helseutfordringer fortsetter å belaste samfunnet økonomisk er en utfordring i seg selv. Over 60 prosent av unge som blir uføre har psykiske helseutfordringer, og andelen stiger raskt. Bak disse tallene er det mennesker, som får sine liv ødelagt, sin livskvalitet redusert og som får sine liv forkortet, sier Minde Johnsen.

– Psykiske helseutfordringer er fremste årsak til dårligere livskvalitet og tap av leveår. Ingen andre sykdomsgrupper gir større helsetap, sier landsleder i Mental Helse, Ole-Marius Minde Johnsen.

Bruker 3500 ganger mer på trafikktrygging enn selvmordsforebygging

Til tross for at vi har en nullvisjon, hvor vi som samfunn skal gjøre alt i vår makt for å forhindre selvmord, mister vi fortsatt 12 mennesker hver eneste uke. I helsebudsjettene blir det brukt under 1% til forebygging av psykiske helseutfordringer.

– I arbeidet med nullvisjonen av skader og død i veitrafikken har regjeringen i Nasjonal Transportplan prospektert nær 70 milliarder per år. Det er 3500 ganger enn det som settes til selvmordsforebygging. Men det er mer enn syv ganger flere selvmord i Norge enn det er dødsfall i veitrafikken, viser Minde Johnsen til.

Forskningen og tall fra andre land viser at over halvparten av psykiske helseutfordringer kan forebygges, særlig blant unge.

– Ved å gi barn og unge mer kunnskap om egen psykisk helse forebygger man mot psykiske helseutfordringer som begynner tidlig og som kan vare hele livet. Vi vet at de fleste som utvikler varige psykiske helseutfordringer gjør det før de fyller 25 år. Vi har allerede tiltak som virker.

Salen i Arendal bibliotek var helt full da Mental Helse inviterte til politisk duell om psykisk helse. Duellen kan sees i reprise på Mental Helses Facebook-profil.

– Ingen «quick fix»

Både Høyre og Arbeiderpartiet har i sommer kommet med sine forslag hvordan samfunnet kan legge til rette for bedre forebygging og behandling av psykiske helseutfordringer i befolkningen.

– Hvem av dere kommer til å faktisk prioritere forebygging og lavterskel? Når kan vi forvente at dere har innsett alvoret og gjør ord til handling? spør Minde Johnsen.

Cecilie Myrseth (Ap) forsvarte regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse, i duell om psykisk helse på Arendalsuka:

– Vi forstår utolmodigheten. Selvsagt ønsker vi å hjelpe disse menneskene slik at de får god hjelp til rett tid, men dette er ingen «quick fix». Utfordringene er komplekse og sammensatte. Det viktigste i opptrappingsplanen er å sikre lavterskeltilbud og bedre forebygging, sier Myrseth, og fortsetter:

– Vi skal bygge opp gode tilbud over hele landet, tverrfaglige tilbud av god kvalitet som er lett tilgjengelig. I tillegg må psykisk helse fortsette å være et større tema i opplæring og skole, slik at barn og unge tidlig lærer seg å håndtere vansker i livet. Dette er regjeringens første prioritet i planen, og det skal vi levere på.

Hun trakk deretter frem et tiltak fra opptrappingsplanen:

– Alle barn og unge som søker psykiatrisk hjelp gjennom BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) skal få en vurdering, før eventuelt avslag. De skal få tilbud om videre veiledning og hjelp.

Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening, Håkon Skard, president i Norsk psykologforening og Ole-Marius Minde, landsleder i Mental Helse, debatterte mot Cecilie Myrseth (Ap) og Tone W. Trøen (H).

Anbefaler YAM-undervisning til alle skoleelever

Under duellen om psykisk helse på Arendalsuka viste Trøen til Riksvisjonens undersøkelse, fra juni 2021. Den viser at mange med psykiske lidelser må vente lenge på helsehjelp. Hvilken helsehjelp de får avhenger også av hvor de bor.

– Riksrevisjonens undersøkelse var veldig alvorlig. Vi må lære av den. Mange vet ikke at de kan få tidlig psykisk helsehjelp i kommunen hvor de bor, de aller fleste går først til fastlegen for hjelp, sier hun.

Videre kritiserte hun regjeringens opptrappingsplan for å være mangelfull.

– Høyre er enige i mye av retningen og ambisjonene i opptrappingsplanen, men den er for lite konkret. Vi har bygd ut Rask psykisk helsehjelp og vi ønsker en nasjonal utrulling av den i vår plan. Innen 2030 skal den være på plass i alle kommuner. Det er viktig å møte barn og unge der de trenger det, for vi ser at terskelen for å søke hjelp er for stor for mange.

Trøen satte også fokus på Mental Helses forebyggende undervisningsprogram, YAM.

– YAM må inn i alle norske skoler over hele landet. Det er et program som viser gode resultater nettopp fordi det treffer alle skoleelever og resultatene viser tydelig at barn og unge får en større forståelse for egen psykiske helse.

Trøen trakk frem YAM som et av de viktigste forebyggende tiltakene i Høyres «Hjelp som hjelper». – YAM må tilbys alle skoleelever i hele Norge.

Duellen ble ledet av Magnus Takvam fra Altinget. Håkon Skard, president i Norsk Psykologforening, og Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening, deltok også i den politiske duellen.

Se hele den politiske duellen om psykisk helse her.