Rekordhøyt engasjement på Verdensdagen for psykisk helse

3300 skoler, arbeidsplasser, kommuner, organisasjoner og ildsjeler har mobilisert til en felles innsats mot ensomhet og utenforskap i høst.

Rekordhøyt engasjement på verdensdagen: Aldri før har så mange engasjert seg i Verdensdagen for psykisk helse som i år!

Med tusenvis av små og store markeringer over hele landet, blir årets oppfordring om å gjøre våre viktige møteplasser mer inkluderende tatt på alvor.

Les også: Tema for Verdensdagen 2024 er lansert

En felles innsats mot ensomhet og utenforskap

I fjor gikk Verdensdagen for psykisk helse inn i en ny treårig strategiperiode hvor vi inviterte til felles innsats mot ensomhet og utenforskap, som er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsa.

Livskvalitetsundersøkelsen fra 2022 viser at 44 prosent i Norge plages av ensomhet i større eller mindre grad, og 15 prosent plages mye. Forskning viser at det å gjøre noe meningsfullt sammen med andre er viktig for å motvirke ensomhet, utenforskap og psykiske belastninger, spesielt i urolige tider. Men vi blir ikke automatisk mindre ensomme, bare vi møtes.

En av fem i Norge opplever diskriminering på bakgrunn av sykdom, kjønn, alder, etnisk opprinnelse eller seksuell identitet. Er arbeidslivet, skolen, idrettslaget, nabolaget og vennegjengen arenaer kun for de som passer inn i malen?

Vi trenger å høre til – lag plass

I år oppfordrer vi til markeringer som lager plass til et større mangfold mennesker.

Å føle tilhørighet er et grunnleggende behov. Det er følelsen av å være en ønsket del av et fellesskap hvor du blir respektert, sett og forstått som den du er. Å omgi oss med mennesker som tåler følelsene våre, virker beskyttende mot langvarig stress og angst. Det kan også redusere risikoen for følelsesflukt gjennom for eksempel rus eller isolasjon. Flere studier peker også på at tilhørighet på arbeidsplassen har mer å si for trivselen enn både lønn og anerkjennelse.

Årets kampanje oppfordrer til å jobbe for at de viktigste møteplassene våre blir aktivt inkluderende og reduserer avstanden mellom oss. Det handler både om hvem vi inviterer inn, og hvordan vi snakker til og om hverandre, enten vi møtes på jobb, skolen, i nærmiljøet eller på internett.

Sosial støtte kan redde liv, særlig i urolige tider. Vi har alle et ansvar for å løfte blikket og lage plass til flere. Vi er glade for at rekordhøyt engasjement på Verdensdagen.