Årets tema 2024 Verdensdagen for psykisk helse

Vi trenger å snakke mer sammen. Gi 8 minutter!

Årets kampanje av Verdensdagen for psykisk helse oppfordrer til å sette av 8 minutter hver dag til å ringe noen du bryr deg om. Forskning viser at det betyr mer for den psykiske helsa enn du tror. 

Les mer om årets tema her!

Årets kampanje av Verdensdagen for psykisk helse til å sette av 8 minutter hver dag til å ringe noen du bryr deg om. Vi trenger å snakke mer sammen.

En av tre under 44 år opplever at livet er lite meningsfullt. Å føle at du lever et meningsfullt liv er et grunnleggende behov og virker beskyttende under både livskriser og andre kriser. Forskning viser at vår viktigste og mest avgjørende kilde til mening er våre sosiale relasjoner.

Forskning viser at vår viktigste og mest avgjørende kilde til mening er våre sosiale relasjoner og at regelmessige, korte samtaler på telefonen har en større effekt på den psykiske helsa enn vi tror.

I år vil vi bidra til at flere finner støtte og mening i en urolig tid, gjennom å snakke mer sammen.

Vi trenger å snakke mer sammen!
#gi8minutter

Les også: Venn1 lærer unge å sette ord på tanker og følelser

2022-2024: Nasjonal mobilisering mot ensomhet og utenforskap

Ensomhet er en sentral utfordring for folkehelsa. 44 prosent i landet er plaget av ensomhet, i større eller mindre grad. Vi går nå inn i det tredje kampanjeåret med ensomhet og utenforskap som hovedtema.

I Norge er Verdensdagen den største befolkningskampanjen om psykisk folkehelse, og blir markert av tusenvis av kommuner, skoler, organisasjoner, arbeidsplasser, fagmiljøer og privatpersoner fra hele landet mellom uke 39-42 hvert år.

De siste to årene har vi oppfordret til å skape flere inkluderende møteplasser gjennom å løfte blikket og lage plass. Fjorårets kampanje hadde rekordhøyt engasjement med mer enn 3300 markeringer over hele landet. Det synes, og det betyr noe.