Venn1 gjennomføring skole ungdommer

Venn1 lærer unge å sette ord på tanker og følelser

Over 200.000 elever i Norge har fått besøk av våre frivillige i Venn1. Kurset tar ungdoms psykiske helse på alvor og skal gi de rette verktøyene i møte med livet. Nå skal effekten av Venn1 forskes på.   

Siden oppstart i 2007 har Venn1, ungdom og psykisk helse, besøkt over 12.000 klasserom i Norge. Tilbakemeldingene fra skolene er svært gode og flere bestiller kurs år etter år. Nå skal en forskergruppe fra Oslo Nye Høyskole forske på effekten hos elevene og i klassemiljøet.

– Det er svært positivt og helt essensielt at effekten av Venn1 dokumenteres. Vi vil få gode refleksjoner og tilbakemeldinger fra elevene, slik at vi kan fortsette å dekke unges behov i Venn1. Forskningen vil også kunne synliggjøre tilbudet for enda flere, lokalt og nasjonalt, sier Marthe Gjerde Larsen, prosjektkoordinator i Venn1.

Elever Venn1 gjennomføring
Elever under Venn1-gjennomføring ved Wang ung idrettsungdomsskole i Oslo (Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy)

Besøk av Venn1 på Verdensdagen  

Forskere var til stede da Venn1 gjennomførte kurs for 130 elever på idrettsungdomsskolen Wang ung Oslo. Gjennomføringen fant sted 10. oktober, på Verdensdagen for psykisk helse.

– I mange vennegjenger føler man at man ikke blir tatt imot hvis man snakker om psykisk helse. Det er et veldig viktig tema og det er viktig å være der for vennene sine, sier Ellinora, en av elevene på kurset.

– Det er ofte mye fokus på kropp i vennegjengen, og man glemmer å snakke om hvordan man har det i hodet. Uten kroppen fungerer ikke hodet, legger medelev Nils til.

På kurset ble elevene gitt verktøyene for å kunne snakke om og håndtere psykisk helse. De fikk høre egne erfaringer og historier fra de frivillige, og fikk lære om hvor de kan finne hjelp.

Venn1 Silas
Silas i samtale med en medelev på Venn1-gjennomføring i Oslo. (Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy)

Venn1 normaliserer psykisk helse

Venn1 er opptatt av å normalisere psykiske helseutfordringer, noe Silas ved Wang ung Oslo bet seg merke i:

– Du er aldri alene, og du kan alltid snakke med noen. Det er alltid noen andre som har det vanskelig og det er viktig å ikke gå alene med tankene i hodet.

Kommunikasjonsansvarlig ved Wang ung Oslo, Veronica Undseth, forteller at skolen sitter igjen med et godt inntrykk etter besøket:

– Vi er glade for at de normaliserte at det er vanlig å ha det vanskelig i en periode, men at dette ikke nødvendigvis betyr at du er psykisk syk. Det er også veldig fint at elevene fikk kunnskap om ulike begreper. Elevene snakket i ettertid om at det var godt å høre ekte historier fra noen som har hatt det vanskelig, men som har det bra i dag.

Inger trives godt som Venn1-instruktør i Mental Helse (Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy)

– Viktig med åpenhet

Inger, som er frivillig instruktør i Venn1, opplever at ungdommene åpner seg mer og mer i løpet av økten.

– Først er de litt skeptiske og redde for å bli «grillet» på hvordan de har det. Etter hvert opplever vi at de føler seg trygge, stiller flere spørsmål og deler mer. Det er veldig fint å se.

Inger forteller at det er givende å være Venn1-instruktør, selv om det også er tøft:

– Det kan være vanskelig å snakke om egne opplevelser og erfaringer fra livet til totalt fremmede, og særlig til ungdommer. Men, jeg får så mye igjen for det. Mine beste opplevelser er når noen kommer opp til meg etter foredraget og forteller hvor mye det traff eller at de kjenner noen som har opplevd lignende. Det gjør det hele verdt det.

Hvorfor bør ungdommer få tilbud om Venn1?

–  Fordi vi starter en dialog som er så viktig. Du kan ikke få hjelp hvis du ikke vet at den finnes, og hvor. Åpenhet er nøkkelen, sier Inger.

Om Venn1

  • Venn1 snakker om psykisk helse med ungdom på en lettfattelig måte
  • Består av unge mennesker som snakker til ungdom – nærhet
  • Venn1 gir konkrete eksempler gjennom erfaringsforedrag
  • Ungdommene får reflektere og snakke åpent om vanskelige situasjoner
  • Venn1 ruster ungdommene til fremtidige utfordringer
  • Ungdommene får informasjon om hvor de kan be om hjelp