26
jun

Psykisk helse blant transpersoner: – kan det bli bedre med dialog og åpenhet?

Mental Helse har gleden av å presentere Jan Elisabeth Lindvik og Daisy Sælen Hafstad, forfatterne av boken «Mine damer og herrer og alt midt imellom». De vil innlede arrangementet med oppsummeringer og erfaringer fra arbeidet med å skrive boken. Deretter vil det bli en panelsamtale rundt utfordringer og muligheter transpersoner står overfor i samfunnet generelt og helsetjenestene spesielt.

26. juni 2024
Pride House: Legens Hus, Christianias Torv 5, Oslo

Hvordan kan Mental Helse bidra og være en støttespiller og tilrettelegger for bedre psykisk helse? Mental Helses utgangspunkt er at mennesker må møtes med respekt og aksept, slik at man kan leve et meningsfylt og verdig liv. Det handler om grunnleggende menneskerettigheter. Men det handler også om psykisk helse:

Psykisk helse blant transpersoner

  • Én av tre transpersoner har forsøkt å ta sitt eget liv 
  • Skeive skårer dårligere på indikatorer om livskvalitet enn resten av befolkningen. 
  • Halvparten av norske transpersoner forteller at de har blitt trakassert  
  • Transpersoner har oftere psykiske helseutfordringer og skader seg oftere enn andre skeive 

    (Tall fra Bufdir-rapport (2021) og SSBs levekårsundersøkelse 2020

Vi tror på en konstruktiv og opplysende dialog. Gjennom dialog kan mennesker utvikle respekt og aksept for hverandre og hverandres ståsted.

Panelet består av: 
Lene Løvdal (jurist med spesialisering i menneskerettigheter, Egalia
James Dickson (leder for PKI, Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens
Alexander Daniel Johansen (Erfaringer som transperson, Mental Helse) 
Ole-Marius Minde Johnsen (Landsleder i Mental Helse) 

Spørsmålene vi vil forsøke å samtale om:

  • Er åpenhet et gode? Hvordan kan vi sammen skape mer åpenhet og rive ned barrierer? Hva kan vi bruke åpenheten til?
  • Hvordan kan helsevesenet møte transpersoner på en bedre måte?
  • Snakker aktørene med ulikt språk? Helsevesenet snakker om helse, mens transpersoner snakker om menneskerettigheter.
  • Hvordan kan vi i det skeive miljøet bidra til bedre psykisk helse hos transpersoner?

Velkommen til en spennende panelsamtale! Mer om vårt arbeid på Oslo Pride her.