Webinar:Likepersonsarbeid
20
feb

Webinar:Likepersonsarbeid

Om kurset:

Dette kurset er et innføringskurs i hva likepersonsarbeid er, og hva slags aktivitet som kan defineres som likepersonsarbeid. Videre lærer du om hvordan lokallagene kan få økonomisk tilskudd basert på likepersonsarbeid, og det vil være en erfaringsutveksling mellom deltakerne- slik at du får høre mer om hva andre lokallag gjør. Kanskje du også får noen nye ideer for hva slags likepersonsarbeid du kan gjøre i ditt lokallag?  

Om kurset: Dette kurset er et innføringskurs i hva likepersonsarbeid er, og hva slags aktivitet som kan defineres som likepersonsarbeid. Videre lærer du om hvordan…

20. februar 2024

Hvem passer det for?

Alle som er interessert i likepersonsarbeid i lokallagene 
Styremedlemmer i fylkes- og lokallag 

Hva lærer du?


På dette kurset lærer du om likepersonsbegrepet, og hva likepersonsarbeid er. Du vil også få en innføring i likepersonstilskudd, og hvordan man rapporterer på aktivitet i lokallaget. Det vil også være en erfaringsutveksling, der du vil høre mer om hva andre lokallag gjør av likepersonsarbeid.  

Spørsmål?

Kursleder: Jonas Ørnes Andersen, tlf 929 76 395
E-post: jonas.ornes.andersen@mentalhelse.no