Webinar: Styrearbeid og sekretæroppgaver
19
mar

Webinar: Styrearbeid og sekretæroppgaver

Om kurset:

Kurset vil gi en innføring i de forskjellige styrerollene man har i et styre, og hvilke oppgaver styret har.

Om kurset: Kurset vil gi en innføring i de forskjellige styrerollene man har i et styre, og hvilke oppgaver styret har. Hvem passer det for?…

19. mars 2024

Hvem passer det for?

Styremedlemmer i lokal- og fylkeslag i Mental Helse

Hva lærer du?

Du lærer hvilket ansvar som ligger til de forskjellige styrerollene, hvilke oppgaver dere er ansvarlig for og hvilke  verktøy som er tilgjengelig for styremedlemmene.

Det er gratis å delta

Spørsmål?

Kursleder: Siri Bråtanet, tlf: 900 88 649
e-post: brata@mentalhelse.no