Hjelpetelefonen
116 123

Den mentale tannbørsten

- For daglig ivaretakelse av din psykiske helse, av Simen Hiorth Sulejewski & Bente Jellum.

På denne siden har vi satt sammen en liten verktøykasse til deg. Den inneholder ulike teknikker som det er nyttig å kjenne til når en ønsker å trene mentalt med seg selv. Det er effektive teknikker, enten en har det vanskelig eller om en bare ønsker å få det bedre i livet generelt.

Ikke alle verktøyene passer like godt for alle. Finn frem til de du syns er nyttige for deg. Tillat deg å prøve forskjellige teknikker, og husk at verktøyet vil bli mer effektivt når du har tilpasset det til deg og brukt det over tid.

Du vil finne teknikker spesielt rettet mot søvn (1) og mot å stanse plagsom grubling (3). Noen teknikker for å håndtere stress (2) tenkte vi også kunne være kjekt for deg å kjenne til. Til slutt får du en metode for å trene opp evnen til å tenke på en sunn måte som gjør at du kan ha tanker som hjelper deg til å ha en sunn psykisk hellse i stedet for at tankene skal trekke deg ned og skape angst og tristhet; ABC modellen (4).

Hvis det er noe du lurer på vedrørende innholdet, er du velkommen til å ta kontakt med oss på BUP Skien eller privat på Psykolog Service.

Lykke til med bruk av teknikkene!

Kildehenvisninger
De ulike verktøyene og teknikkene er hentet i fra forksjellige kilder vi bruker i arbeidet med mennesker. Vil du lese mer om dette finner du det her:

  • Berge, T. og Repål, A. (2002). Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon”. Aschehoug .
  • Berge, T. og Repål, A. (2004). Den Indre samtalen. Kognitiv teori i praksis. Gyldendal Akademisk.
  • Seligman, M. (2006). Learned optimism. How to change your mind and life. Vintage Books. New York.
  • Seligman, M. (2007). Optimistisk Tenkning. Fra negativitet til positivitet. WEM3.
  • Seligman, M. (2007). Ekte lykke. Positiv psykologi i praksis. Kaleidoskopet.
  • www.authentichappiness.org

1. Prioriter nok søvn

Søvnunderskudd gjør deg mer utsatt for dårligere psykisk helse og kan i verste fall gi depresjonsymptomer og andre psykiske vansker. Dette gjelder hele livet, men spesielt for ungdom/unge voksne fordi hjernen jobber ekstra mye om natten (den vokser/lager nye koblinger).

2. Bruk teknikker som reduserer stress og skaper avspenning ukentlig.

Her kommer noen tips for å stresse ned og finne litt ro. Lag deg en liten pause i hverdagen.

3. Vær bevisst på hvordan tankene dine kan jobbe med deg eller mot deg. Forsøk å lage sunne tankevaner og jobbe med å redusere de usunne.

Her presenterer vi ulike teknikker som kan være gode å ha om tankene skulle ta litt kontroll over deg og bli usunne. Da skaper de negative følelser. For eksempel om du bekymrer deg mye, og kanskje ikke får sove. Forsøk og begrense slike tanker da det sjeldent har gode konsekvenser for en selv å bekymre seg eller tenke dårlig om en selv.

4. Vær sosial – og vær en god venn.

Vær en god venn, husk at du kan gjøre en stor forskjell gjennom å tilby andre et godt nettverk, en tilhørighet, noen som kan dele, støtte og oppmuntre.

5. Vær fysisk aktiv.

Det er dokumentert at fysisk aktivitet har positive effekter på vår psykiske helse. En rekke andre studier har vist at fysisk aktivitet i naturen har spesielt god effekt på mental helse. Noen har også vist at bare det å se natur, kan være nok til at man føler seg bedre.

6. Tren mentalt, lær deg ABC-MODELLEN: (bruk den gjerne ukentlig, ved forverring av psykisk helse bør den jobbes med daglig).

Det er en klar tendens til at vi når vi er deprimerte vil ta den negative tolkningen av situasjonen for gitt. Vi kan bebreide oss selv på det kraftigste for noe andre opplever som ubetydelig. Noen ganger går det så langt som å betegne seg selv som tapere, verdiløse, onde, ikke skikket til å leve – selvkritikken kan være helt nådeløs. Det er viktig å trene på å snu denne kritikeren som vi gjerne har ovenfor oss selv. Den gjør oss ikke noe godt. Vi har mye mer igjen for å vise selvmedfølelse og romslighet, og oppmuntre og støtte oss selv og trene på å tenke på en måte som er mer hjelpsom.

Se alle nyhetene fra Hjelpetelefonen Nyheter fra Hjelpetelefonen