Studenttelefonen

Studenttelefonen er et gratis og anonymt lavterskeltilbud for alle studenter og elever som trenger noen å snakke med. Vi har kjennskap til studentlivet, og vi har taushetsplikt.

Ring 116 123 (tast 3) eller chat med oss.

Åpningstider

Mandag til søndag, fra kl. 18.00 – 02.00

Hva kan vi tilby?

  • Synes du studenttilværelsen er utfordrende?
  • Har du flyttet for første gang og kjenner på savn og uro?
  • Tynges du av forventninger, både egne og andres?
  • Går du med vonde, mørke tanker?
  • Er du ensom?

Studenttelefonen er ikke et behandlingstilbud, men et supplement til helsetilbudet som allerede finnes for studentene. Vi er her når tilbudene på campus ikke har åpent. Våre veiledere har forskjellig bakgrunn, men felles for alle er at de har livserfaring og ønske om å være et medmenneske, og tilbyr dialog om enkle eller vanskelige tema. Her møter du mennesker som har tid, lytter, reflekterer og gir råd.

Hvem kan kontakte oss?

Studenter og elever og uansett hva du tenker på, kan du snakke med oss på Studenttelefonen. Det er gratis å kontakte oss og du kan være anonym. Ved akutt fare for liv og helse og ved mistanke om mishandling, overgrep, eller omsorgssvikt overfor barn, har vi plikt til å melde fra i henhold til lovverk.


Studerer du i utlandet? Ring +47 911 16 123. (Teleoperatørens priser gjelder).

Studenttelefonen er et samarbeidsprosjekt med Mental Helse Hjelpetelefonen og helsepersonell ved SiA, SSN og KoRus Sør.

Så fint at denne telefonen og chatten finnes, det er veldig godt å vite at dere er der når hybelen kryper inn på meg og jeg trenger noen å snakke med.

Innringer til Studentttelefonen