Rapportering

Her finner dere informasjon om års- og likepersonrapportering

En gang i året sender alle Mental Helses fylkes- og lokallag årsrapportering og rapport om likepersonsaktiviteter til Mental Helse sentralt. 

Frist: 31. mai.

Lagene må sende inn rapportering innen fristen for å få utbetalt sin andel av medlemskontingent, momskompensasjon og tilskudd til likepersonsaktiviteter.

Rapportering i etterkant av årsmøte inkluderer:

  • Årsrapport for lag (skjema ligger nederst på siden)
  • Årsmelding – signert av hele styret
  • Årsregnskap signert av hele styret med revisors beretning
  • Årsmøteprotokoll – signert av protokollunderskriverne

Skjema for likepersonsrapportering finner du nederst på denne siden.

Maler som kan benyttes i forbindelse med årsmøtet finner du nederst på denne siden.

Send alt på e-post til organisasjonsrådgiver for ditt område innen 31. mai. Lokallag sender kopi av årsrapportering til fylkeslaget. Husk å signere alle skjemaene!

Dersom dere må sende rapporteringen med post, sendes det til:

Mental Helse
Postboks 1423 Vika
0115 Oslo

Har du spørsmål?
Ta kontakt med din organisasjonsrådgiver:

Jonas Ørnes Andersen: 92 97 63 95 / jonas@mentalhelse.no
Vestfold og Telemark, Akershus, Buskerud og Østfold

Sølvi Hagen: 97 68 62 79 / solvi.hagen@mentalhelse.no
Møre og Romsdal, Trøndelag, Innlandet

Erik Fransson: 94 09 36 62 / erik.fransson@mentalhelse.no
Rogaland, Vestland og Agder

Aina Kaupang: 40 03 94 92 / aina@mentalhelse.no
Oslo, Nordland, Troms og Finnmark