Bilde av to blide kvinner fra Mental Helse på stand på Arendalsuka 2022.

Vår historie

Mental Helse ble startet 3. september i 1978 av pasienter i norsk psykiatri, som en reaksjon på tvang, stigmatisering og overmedisinering. Vi er
en landsdekkende medlemsorganisasjon, med
over 11.000 medlemmer fra hele landet.
Mental Helse består av 11 fylkeslag med lokallag som dekker over 300 norske kommuner. Vi
arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseutfordringer og et bedre psykisk helsetilbud.

Likeverd – Åpenhet – Respekt – Inkludering

Mental Helses verdier
Mental Helse ble stiftet i 1978. Denne filmen forklarer hvem vi er og hvor vi kommer fra. Filmen viser våre viktigste milepæler. Filmen ble laget i samarbeid med selskapet Zoaring. Fortellerstemmen tilhører skuespiller Øystein Martinsen.

Engasjer deg i et lokallag

Våre lokal- og fylkeslag gjør en stor samfunnsnyttig innsats ved å skape gode møteplasser for mennesker med psykiske helseutfordringer og andre. Gjennom deltagelse i lokal- og fylkesaktiviteter får du muligheten til å påvirke utviklingen av tjenestetilbudet der du bor.

En film som viser et par av våre mange lokallag. Filmen er laget for Mental Helse av Bo Hoffstrøm Slettjord i Kubrix.