Mental Helses første æresmedlem

Æresmedlem

Æresmedlemskap er Mental Helses høyeste hedersbevis og gis til en person som har gjort en helt spesiell innsats for organisasjonen. Tidligere generalsekretær, Einfrid Halvorsen, fikk Mental Helse til å vokse fra én til 60 ansatte, og er organisasjonens første æresmedlem. Prisen fikk hun i 2016.

Æresmedlemmer i Mental Helse

Per Bentsen ble utnevnt til æresmedlem i 2022 for sin unike innsats for organisasjonen i en årrekke. Han har sittet i flere verv sentralt, og på fylkes- og lokallagsnivå. Han var grunnleggeren av Mental Helse Vestfold, og lokallaget Horten og har bidro til at Mental Helse ble inkludert i flere offentlige organer og råd. Bentsen var en pådriver for å sette psykisk helse på dagsorden, ved å jobbe for mindre stigma og større åpenhet om psykiske helseutfordringer. Han har hatt et oppriktig engasjement som har inspirerer andre til å gjøre en ekstra innsats for Mental Helse. Fylkesleder for Mental Helse Vestfold og Telemark, Ellen Bente Holtungen, mottok æresmedlemsskapet på vegne av familien på landsmøtet 2022.

Fylkesleder for Mental Helse Vestfold og Telemark, Ellen Bente Holtungen, mottok æresmedlemsskapet på vegne av familien til Per Bentsen under landsmøtet i november 2022.

Helga Skåden ble tildelt hedersprisen i 2018. Hun har i en årrekke innehatt sentrale verv, og i Mental Helse har hun sittet som fylkesleder og sentralstyremedlem. Sistnevnte førte til store diskusjoner på 80-tallet, da hun var det første sentralstyremedlemmet som ikke hadde en historie med tvangsinnleggelser. Skåden har tidligere vært en aktiv foredragsholder og gitt ut bok: Snakk om det – nerver. De seneste årene har hun vært medlem i Mental Helses kontrollkomité, nå desisjonskomité. Hun har et oppriktig engasjement og et sprudlende vesen som inspirerer andre til å gjøre en ekstra innsats for organisasjonen, og hun innehar en klokskap som er få forunt. Æresmedlemmet viser omsorg, både for andre tillitsvalgte og for ansatte. I turbulente tider har hun vært en god lytter og rådgiver for mange av oss, heter det i juryens begrunnelse.

Helga Skåden er Mental Helses andre æresmedlem. Hun mottok hedersprisen på landsmøtet i 2018 for sitt oppriktige engasjement for organisasjonen. Hun er en stor inspirasjon.

Da Einfrid Halvorsen begynte som daglig leder av Mental Helse, 1. juli 1991, var det én ansatt i organisasjonen. Da hun sluttet i 2005, var det 60 ansatte med stort og smått, og Mental Helse var synlig i det helsepolitiske landskapet. I begynnelsen besto utfordringen i å få organisasjonen på fote, og få markedsført den. Da Rådet for psykisk helse fikk NRKs TV-aksjon i 1992, ble planene om Hjelpetelefonen iverksatt. Einfrid greide å synliggjøre for storting og regjering at det var et stort behov for Hjelpetelefonen, og for en aktiv brukerorganisasjon, konstaterte Berg-Heggelund. I 2016 ble hun Mental Helses første æresmedlem.

Generalsekretær Linda Berg-Heggelund overrekker hedersprisen til Einfrid Halvorsen, Mental Helses første generalsekretær og nå æresmedlem, på landsmøtet 2016.