Dette jobber Mental Helse med

Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber organisasjonen for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer.

Photo 1522356039805 7dedeb7e0f60

Hjelpetelefonen

Hjelpetelefonen er en lavterskel telefon- og nettjeneste for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.

Photo 1512428559087 560fa5ceab42

Arbeidslivstelefonen

Arbeidslivstelefonen 225 66 700 er en landsdekkende telefontjeneste som gir råd om arbeidslivet.

Photo 1541560052 5e137f229371

Si det med ord

Sidetmedord.no er en nettjeneste for deg som foretrekker å skrive om det som er vanskelig.

Venn1 forsidebilde

Venn 1

Venn1 er et helsefremmende og forebyggende grunnkurs i psykisk helse for unge, og bygger på verdier som anerkjennelse, empati, forståelse, samhørighet, og likeverd.

Stiftelsen dam rgb

Stiftelsen Dam

25. september 2019 blir en merkedag i stiftelsens historie. Da trer det nye navnet, Stiftelsen Dam i kraft. Dam forstås som et akronym, som står for deltakelse, aktivitet og mestring, og er inspirert av folkeeventyret og diktet (Olav H. Hauge) om Fugl Dam.

Føniks logo 16 9

Føniksalliansen

Ambisjonen med Føniksalliansen er å skape et samfunn der folk ikke settes i bås ut fra alder, og der seniorer blir velfungerende bidragsytere i samfunnet så lenge som mulig.

Vdph logo liggende.png

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober. Mental Helse koordinerer den nasjonale kampanjen på vegne av Helsedirektoratet.

Ung arena logo 16.9

Arena 12-25

Arena 12-25 vil gjennom et nytt samspill mellom offentlighet og frivillighet bidra til å løse en viktig samfunnsoppgave.

Senior arena logo placeholder

Senior Arena

Yam logo green

YAM – Youth Aware of Mental Health

YAM er et helsefremmende og forebyggende skoleprogram om psykisk helse blant unge. I Norge planlegges nå YAM – et helsefremmende og forebyggende program som vil forbedre unges psykiske helse og minske selvmordsforsøk blant skoleelever.