Ønsker du tilbudet i din kommune?

Kontakt oss for et uforpliktende informasjonsmøte om Headspace. På møtet vil din kommune få presentert verdiene, teorien, metoden og forskningen som ligger bak dette konseptet. Ungdomstilbudet hjelper unge «her og nå», gjennom samtaler, aktivitet og samhold.

Kort om Headspace

 • Målgruppen er mellom 12 og 25 år.
 • Et samtaletilbud hvor unge kan snakke med en trygg voksen.
 • En møteplass med fokus på samtaler, aktivitet, samhold og mestring.
 • Bygger på et universelt, forebyggende folkehelseperspektiv med mulighet for hurtig og sømløs overgang inn i hjelpeapparatet ved behov
 • Lavterskeltilbud, gratis og lett tilgjengelig
 • Er bemannet av trente frivillige, som arbeider tett sammen med fagfolk
 • På de unges premisser, på de unges språk, i de unges univers
 • Ingen problemer er for små – små problemer vokser seg store i taushet
 • Etableres i fem pilotkommuner i Norge i løpet av en tre år.
 • Tilbudet er eid og drives av Mental Helse.

Fem grunnpilarer

 1. Her og nå!
 2. Tidlig – jo raskere, jo bedre. Det øker muligheten for å løse problemet før det vokser seg stort
 3. På de unges premisser – vi lytter, det er den unge selv som bestemmer fokus
 4. En direkte, uavhengig relasjon: Vi er nøytrale, rause og imøtekommende samtalepartnere
 5. Vi ønsker å skape et godt og trygt fellesskap, og vi har et ekstra fokus på å ta vare på våre frivillige