Dette er Headspace

Ungdomstilbudet er førkommunalt og forebyggende, og tar sikte på å hjelpe unge «her og nå», før problemer får vokse seg for store. Frivillige i Headspace tilbyr samtaler, aktiviteter, samhold og mestring, i gruppe og alene.

Kort om tilbudet

  • Målgruppen er mellom 12 og 25 år.
  • Et samtaletilbud for unge med mulighet for å snakke om hva som helst.
  • I Headspace møter du trente frivillige som vil bidra med verktøy for å håndtere tanker og følelser på en god og konstruktiv måte.
  • Bygger på et universelt, forebyggende folkehelseperspektiv med mulighet for hurtig og sømløs overgang inn i hjelpeapparatet ved behov.
  • Lavterskel, gratis, lett tilgjengelig og med muligheter for både drop-in og booking av samtale.
  • På unges premisser, på unges språk, i unges univers.
  • Ingen problemer er for små – små problemer vokser seg store i taushet.
  • Tilbudet er eid og blir drevet av Mental Helse.

Samtaler og temakvelder

Gode samtaler kommer ofte med tid og trygghet. Derfor ønsker vi å skape en arena med fokus på samhold og mestring, i gruppe og alene, utifra unges behov og ønsker. I Headspace møter du trente frivillige som bidrar med verktøy for å kunne takle utfordringer på en god og konstruktiv måte.

Hvorfor dette tilbudet?

Psykiske lidelser kostet Norge 338 milliarder kroner i 2021. Hvert år øker denne kostnaden betydelig, psykiske helseutfordringer er vår mest kostbare samfunnsutfordring. To av tre av alle mellom 20-35 år som mottar uføretrygd har en psykisk lidelse, hovedsakelig angst eller depresjon.

Velferdssamfunnet er blitt diagnosesamfunnet. Vi skyver de som ikke er syke nok foran oss, helt til de er tilstrekkelig syke til å få en diagnose. Dette kan ta år og når de endelig får hjelp er det ofte for sent. Diagnosesamfunnet tenker bare behandling. Av midlene som i dag brukes går 98 % til behandling, 2 % til forebygging.

Vi fortsetter på samme vis til tross for at et globalt, inklusive norske, forskningsmiljø understreker verdien av forebygging og tidlig intervensjon. Jo tidligere vi griper inn, jo bedre blir resultatene. Dette er viktig ikke bare for de som har psykiske utfordringer, men også for familie, venner, arbeidsgiver og samfunnet generelt. Nobelprisvinneren i økonomi, James Heckman, dokumenterte (2006) at forebygging er det smarteste vi kan gjøre med tanke på konsekvensene av psykiske lidelser.

Norge må etablere en forebyggingsstrategi, sier professor Arne Holte, UiO. Vi trenger en radikal endring i måten vi møter utfordringene på. Agerer vi tidlig vil de fleste utfordringer (opp til 80 %) kunne løses ved dialog. En samtale, der tid ikke er et tema, har vist seg å være det enkle verktøyet som bidrar til en bedret situasjon.

Hverdagen til de unge er i dag utfordrende både i det indre og ytre, så det å samtale med noen som ikke står i akkurat det samme, få hjelp til å ‘rydde i hodet’, vil styrke den positive helsen og øke robusthet og trivsel. Målet er, via et samspill mellom offentlighet og frivillighet, er at Headspace kan bidra til å løse vår tids største samfunnsutfordring.

Headspace er i dag etablert i Tromsø, Vestby og Øvre Eiker. Samtidig planlegges etablering på to nye steder i 2024. Målet er å etablere en treårig pilot i fem kommuner/bydeler i Norge for å dokumentere effekten av tiltaket.