Marthe Gjerde Larsen

For deg som er instruktør

Som instruktør i Venn1 får du mulighet til selvutvikling og bygge på med mer eller ny fagkompetanse om psykisk helse. Vi avholder kursing og intern undervisning i regi av Mental Helse. Her utforsker du temaer som gruppedynamikk, selvmordsforebygging, fordypning i psykiske lidelser og mer.

Venn1-kurset består av

  • et foredrag om hva psykisk helse er
  • en personlig historie fra en av instruktørene om egne erfaringer i en utfordrende ungdomstid, og hvordan hen fikk det bedre
  • samtalegrupper og øvelser
  • fokus på vennskap og inkludering
  • gjennomgang av hvor unge kan få hjelp om de trenger det, oppdatert med de lokale hjelpetilbudene
  • elevene får med seg en informasjonsfolder om psykisk helse