Venn1

Mental Helse tilbyr programmet Venn1, Ungdom og psykisk helse, et grunnleggende helsefremmende og forebyggende kurs i psykisk helse for ungdom. Vi har kurset over 200 000 skoleelever i hele Norge siden 2007 med midler fra Helsedirektoratet.

Hvem er vi?

Venn1-teamet består av instruktører fra hele landet og i forskjellige aldre.

Følg oss på Facebook

Følg Venn1 på Facebook for informasjon og bilder fra skolebesøk, nyheter og andre oppdateringer.

Kurset består av

  • Foredrag om hva psykisk helse er
  • Personlig historie fra en av instruktørene om en utfordrende ungdomstid, og hvordan hen fikk det bedre
  • Samtalegrupper og øvelser
  • Gjennomgang av hvor unge kan få hjelp om de trenger det, lokalt, nasjonalt og digitalt
  • Informasjonsfolder med oppsummering av kurset
  • Vennskap og inkludering er gjennomgående viktige elementer

Møt prosjektkoordinatoren
Marthe Gjerde Larsen er prosjektkoordinator for Venn1 i Mental Helse. Hun brenner for økt kunnskap om psykisk helse. Dette bør introduseres i tidlig alder, mener hun. For spørsmål: marthe@mentalhelse.no

Marthe Gjerde Larsen