Dette er Venn1

Vi du ha besøk av Venn1 på din skole? Venn1 er et landsdekkende forbyggende undervisningsprogram i psykisk helse for unge. Undervisningen varer i 90 minutter og holdes klassevis av unge instruktører.

Siden oppstart i 2007 har Venn1 besøkt over 200.000 elever og 12.000 klasserom i hele Norge. Venn1 tar ungdoms psykiske helse på alvor og gir unge de rette verktøyene i møtet med livet.

Hvorfor Venn1 til din skole?

 • Vi normaliserer psykiske helseutfordringer og reaksjoner på livsutfordringer
 • Vi snakker med ungdom på ungdommens språk
 • Vi lærer bort forskjellen mellom følelser og diagnoser/lidelser
 • Vi gjør unge mer robuste og gir dem verktøy for å ta vare på egen psykiske helse
 • Vi tar opp viktigheten av å lytte og hvordan være en god venn for andre
 • Ungdommen får høre instruktørenes egne historier om utfordringer i egen ungdomstid, erfaringer med psykiske vansker og hvordan hen fikk det bedre
 • Elever som har gjennomført Venn1 oppsøker oftere hjelp for psykiske helseutfordringer

Fakta om Venn1

 • Venn1 er et kurs for unge, som blir holdt av unge selv.
 • Passer for grupper opp til 40 elever og varer i to skoletimer.
 • Klassen blir ledet av to instruktører. Disse er gjerne studenter innenfor helsefag eller frivillige med et stort engasjement for ungdom og psykisk helse.
 • Instruktørene har gjennomgått et tre-dagers opplæringsprogram i regi av fagfolk fra Mental Helse og er blitt sertifiserte instruktører.
 • Helsesykepleier og lærer(e) bør være til stede gjennom undervisningen.
 • Elevene lærer gjennom dialogbasert undervisning: presentasjon, dilemmaoppgaver, erfaringsforedrag, lek og diskusjoner både i plenum og mindre grupper.
 • Venn1-kurset er kostnadsfritt for skolen, men vi setter pris på at reise- og oppholdsutgifter for instruktørene blir dekket av skolen, om mulig.
 • Undervisningen revideres jevnlig etter tilbakemeldinger vi får fra elever, lærere og instruktører.
 • Erfaringer fra Venn1 førte til «Ikke slipp meg» rapporten i 2012. Dette var et samarbeid mellom Mental Helse, Nordlandsforskning, Mental Helse Ungdom og Arbeids- og Velferdsdirektoratet.
 • Materiellet er utarbeidet av fagpersoner innen psykisk helse.
 • SINTEF Helse utførte i 2009 og 2010 en effektevaluering av programmene i Psykisk Helse i skolen, deriblant Venn1. Et av funnene var at elever som hadde gjennomført Venn1 oppsøkte helsesøster oftere enn elevene i kontrollgruppen.

Venn1 digitalt?

Venn1 er tradisjonelt gjort i klasserommet, men kan nå utføres digitalt via Teams. Dette startet som et tiltak under koronasituasjonen slik at ungdommene fremdeles fikk tilgang til undervisningen og kunnskapen som Venn1 gir. Digitale foredrag tilbys når fysiske besøk ikke er mulig. Hver gjennomføring tar 60 minutter og det vil være to instruktører som holder undervisningen. Elevene deltar aktivt i chatten og det er mulighet for å stille spørsmål underveis. Ta kontakt om dette er av interesse!

Få Venn1 til din skole

Vil du ha besøk av Venn1 på din skole? Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss!

Navn(Påkrevd)
E-post(Påkrevd)
Skriv navn på skolen din eller poststed her.
Er du lærer, rektor, kommuneansatt, forelder, elev eller annet? Skriv din rolle her.
Har du spørsmål til oss eller tilleggsinformasjon om deg/din skole? Evt. ønsker om tidspunkt, antall klasser og grupper.
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.