Dette er Venn1

Venn1 er et landsdekkende forbyggende undervisningsprogram i psykisk helse for unge. Undervisningen varer i 90 minutter og holdes klassevis av unge instruktører. Venn1 tar ungdoms psykiske helse på alvor og gir unge de rette verktøyene i møtet med livet.

Få Venn1 til din skole

Vil du ha besøk av Venn1 på din skole? Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss!

Navn(Påkrevd)
E-post(Påkrevd)
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Slik fungerer Venn1

Venn1 er et kurs i psykisk helse hvor målet er å normalisere psykiske helseutfordringer og reaksjoner på livsutfordringer. Gjennom Venn1 snakker vi til ungdom på ungdommers språk.

Undervisningsprogrammet varer i to skoletimer og passer for grupper opp til 40 elever. Klassen blir ledet av to instruktører. Disse er gjerne studenter innenfor helsefag eller frivillige med et stort engasjement for ungdom og psykisk helse.

Ungdommen får høre instruktørenes historier om utfordringer i egen ungdomstid, erfaringer med psykiske vansker og hvordan hen fikk det bedre.

Instruktørene har gjennomgått et tre-dagers opplæringsprogram i regi av fagfolk fra Mental Helse og er sertifiserte instruktører. Vi anbefaler likevel at helsesykepleier og lærer(e) er til stede gjennom undervisningen.

Venn1-kurset er kostnadsfritt for skolen, men vi setter pris på at reise- og oppholdsutgifter for instruktørene blir dekket av skolen, om mulig.

Undervisningen revideres jevnlig etter tilbakemeldinger vi får fra elever, lærere og instruktører. Elever som har gjennomført Venn1 oppsøker oftere hjelp for psykiske helseutfordringer.

Venn1 digitalt?

Venn1 er tradisjonelt gjort i klasserommet, men kan nå utføres digitalt, når fysiske besøk ikke er mulig. Hver gjennomføring tar 60 minutter og det vil være to instruktører som holder undervisningen. Elevene deltar aktivt i chatten og det er mulighet for å stille spørsmål underveis. Ta kontakt om dette er av interesse!

Fakta om Venn1

  • Venn1 er et kurs for unge, som blir holdt av unge selv.
  • Elevene lærer gjennom dialogbasert undervisning: presentasjon, dilemmaoppgaver, erfaringsforedrag, lek og diskusjoner både i plenum og mindre grupper.
  • Elevene lærer forskjellen mellom følelser og diagnoser/lidelser, de får verktøyene for å ta vare på egen psykiske helse og hvordan være en god venn for andre.
  • Elever som har gjennomført Venn1 oppsøker oftere hjelp for psykiske helseutfordringer
  • Erfaringer fra Venn1 førte til «Ikke slipp meg» rapporten i 2012. Dette var et samarbeid mellom Mental Helse, Nordlandsforskning, Mental Helse Ungdom og Arbeids- og Velferdsdirektoratet.
  • Materiellet er utarbeidet av fagpersoner innen psykisk helse.
  • SINTEF Helse utførte i 2009 og 2010 en effektevaluering av programmene i Psykisk Helse i skolen, deriblant Venn1. Et av funnene var at elever som hadde gjennomført Venn1 oppsøkte helsesøster oftere enn elevene i kontrollgruppen.
  • Siden oppstart i 2007 har Venn1 besøkt over 200.000 elever og 12.000 klasserom i hele Norge.
  • Venn1 koordineres av Mental Helse med midler fra Helsedirektoratet.