Hvem er vi?

Venn1-teamet består av instruktører fra hele landet i forskjellige aldere. Under kan du lese mer om våre engasjerte Venn1-instruktører.

Marthe
Jeg jobber som prosjektkoordinator for Venn1. Jeg brenner for økt kunnskap om psykisk helse og det å gi verktøy til å håndtere vanskelige situasjoner og følelser. Om dette blir introdusert i tidlig alder vil det gjøre en stor forskjell.

Irmelin
Jeg har et årsstudium i sosiologi og en bachelor i sosialt arbeid. Mine ”livserfaringer” og studiet har vekket interessen min for psykisk helse. Min rolle som prosessleder i venn1 opplever jeg som veldig givende og spennende da jeg får muligheten til å jobbe aktivt med psykisk helse.

Inger-Elisabeth
Jeg er en humoristisk og omsorgsfull dame som brenner for psykisk helse. Det er viktig at barn og unge får kunnskap om dette tidlig, sånn at man kan oppsøke hjelp når man trenger det. Derfor er jeg med i Venn1, for å dele av egne erfaringer, slik at jeg forhåpentligvis inspirerer ungdom til å ta vare på seg selv og de rundt seg.

Marte
Jeg brenner for psykisk helse og vil være med å gjøre en forskjell for alle unge, og håper at min åpenhet kan hjelpe andre ungdommer til å tørre å være åpen. Livet består av oppturer og nedturer, for alle. Gjennom Venn1 håper jeg å kunne bidra til at unge tørr å være åpen opp alle oppturene og nedturene, og stå sammen.

Kristin Elise
Jeg har et megastort engasjement for psykisk helse, og har selv erfart hva det vil si å ikke alltid ha en god psykisk helse. Jeg er venn1-instruktør fordi jeg syntes det er ekstremt viktig med mer kunnskap og åpenhet, slik at alle og enhver kan være litt bedre rusta til å møte livets opp- og nedturer. I Venn1 jobber jeg som både prosessleder og ungdomskontakt.

Ole Johannes
Jeg er en glad og omsorgsfull mann som er opptatt av ungdom og psykisk helse. For meg er åpenhet livsviktig og jeg er opptatt av å bruke mine plattformer til å spre dette budskapet videre. For det hjelper virkelig å snakke om vanskelige følelser. Sammen kan vi redde liv.

Julie
Jeg er prosessleder i venn1 fordi jeg mener kunnskap og åpenhet om psykisk helse er verdifullt for alle. Å vite hvordan man kan hjelpe seg selv og andre, og når man bør oppsøke profesjonell hjelp er viktig. Jeg tok psykologi som valgfag på videregående, og det var da jeg ble interessert i psykisk helse. For tiden studerer jeg til å bli sanger/sanglærer.

Ingrid
Jeg ønsker å dele mine erfaringer og opplevelser i håp om at det kan hjelpe andre. Mitt ønske er at man klarer å takle livets berg og dalbane og å huske på at det går opp og ned. Livet er ikke bare fantastisk, men livet er bra. Fordi når vi vet hvordan det er å ha det vanskelig, kan vi nyte det når livet er bra!

Terese
Jeg ønsker å dele mine erfaringer og opplevelser i håp om at det kan hjelpe andre. Jeg er prosessleder og ungdomskontakt i venn1 fordi jeg brenner for at ungdom skal lære mer om psykisk helse tidlig i livet. Jeg tror at åpenhet og en forståelse for egne følelser er viktige verktøy for å ha det bra, både i ungdomstiden og senere i livet. Gjennom venn1 ønsker jeg å hjelpe ungdom å stå sterkere i seg selv og bidra til en større forståelse for andre.

Christine
Omsorgsfull, empatisk og positiv er ord som beskriver meg. Jeg er utdannet helsefagarbeider og brenner for psykisk helse! Jeg har selv fått kjent på kroppen hvordan det er å ha en dårlig psykisk helse og vil i min jobb som Venn1 instruktør være med å bidra alt jeg kan til at andre skal ha det så godt som mulig.

Ann-Heidi
Jeg er med i Venn1 fordi jeg brenner for åpenhet rundt psykisk helse. Jeg håper min åpenhet kan hjelpe ungdom til å skjønne at det ikke er farlig å snakke om vanskelige ting. Det er viktig at barn og unge får kunnskap om dette tidlig i livet, slik at de lærer seg å finne ulike verktøy- og kan bruke dem når de trenger det.

Christine
Jeg skulle ønske Venn1 fantes da jeg selv var ung. Da kunne jeg tidlig fått noen gode verktøy som hadde gjort meg litt bedre rusta for å takle livets opp- og nedturer. Med egne erfaringer med psykisk uhelse, og erfaringer som pårørende, vet jeg hvor viktig det er å ha et språk, og en trygg arene hvor en kan dele de vanskelige tingene, men vel så viktig er det å dele de gode tingene også. Jeg ønsker å gi unge kunnskap og styrke til å kunne snakke om både psykisk helse og uhelse. Derfor er jeg Venn1-instruktør.

Elena
Jeg er psykologi student, og har et stort engasjement for psykisk helse. Rollen som formidler i Venn1 er en annerledes og spennende motpol til studiet som i større grad er preget av individuell lesing. Økt kunnskap og åpenhet blant ungdom tror jeg kan være med på å forebygge psykisk uhelse, og mener at Venn1 er et godt tilbud for å oppnå akkurat det.

Victoria
Jeg er med i Venn1 fordi jeg brenner for mental helse. Jeg har stor tro på at forebygging er den beste medisinen, og jeg mener at kunnskap om mental helse er et viktig grunnlag for forebygging mot psykisk sykdom. Forhåpentligvis kan det også bidra til mer åpenhet rundt mental helse.