Frivilligee

For instruktører

Som instruktør i Venn1 får du mulighet til selvutvikling og bygge på med mer eller ny fagkompetanse.

Vi avholder kursing og intern undervisning i regi av Mental Helse. Her får du mulighet til å utforske temaer som: gruppedynamikk, selvmordsforebygging, fordypning i psykiske lidelser etc.

Innlogging til erfaringsbasen finner dere her: Venn1-Erfaringsbase