Frivilligee

For instruktører

Som instruktør i Venn1 får du mulighet til selvutvikling og bygge på med mer eller ny fagkompetanse.

Vi avholder derfor kursing og intern undervisning i regi av Mental Helse. Her får du mulighet til å utforske temaer som: gruppe dynamikk, selvmordsforebygging, fordypning i psykiske lidelser etc.

Vi sender ut nyhetsbrev med tematikken for hvert semester og holder kursingen i Mental Helse sine lokaler på kveldstid.
Dette er super mulighet til å bli kjent med de andre instruktørene og bli komfortabel i instruktør rollen i trygge omgivelser.

Innlogging til erfaringsbasen finner dere her: Venn1-Erfaringsbase