45731018 191139925137740 6293943133956734976 n

Vi vil besøke skolen din!

Venn1 er et landsdekkende forbyggende undervisningsprogram i psykisk helse. Undervisningen tar 1.5t og holdes klassevis.

Form på undervisningen

Venn1 er et landsdekkende forbyggende undervisningsprogram i psykisk helse. Venn1 undervisning går 1.5 timer, og holdes klassevis. De to Venn1 instruktørene som leder klassen gjennom opplegget er studenter innenfor helsefaglig fag (psykologi, sykepleie, sosialt arbeid etc) eller frivillige med stort engasjement for psykisk helse og ungdom. Instruktørene har gått gjennom tre dager med opplæring i regi av Mental Helse og blitt sertifiserte instruktører.

Fokuset i undervisningen er normalisering av psykisk helse framfor uhelse, det diskuteres også forskjeller mellom følelser og diagnoser. Venn1 tar ungdom på alvor og snakker om ting som kan være vanskelig, samtidig som vi oppfordrer til å være en god venn og ta i bruk «venneplikt». En instruktør holder et erfaringsforedrag, det er egen historie om psykisk uhelse eller utfordring i egen ungdomstid.

Undervisningen er dialogbasert, består av presentasjon, dilemma oppgaver, erfaringsforedrag, lek og diskusjoner i plenum og mindre grupper.

Evaluering og revidering

Undervisningsopplegget har blitt utarbeidet på bakgrunn av «Ikke slipp meg» rapporten som ble utført i samarbeid med Nordlandsforskning, Mental Helse, Mental Helse Ungdom og Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Her så vi et behov for å snakke med ungdom på ungdoms språk, derfor praktiserer vi ung til ung metodikk og likeverdig kommunikasjon. Materiellet er utarbeidet av fagpersoner innen psykisk helse og fagsjef i Mental Helse, Rune Helland. Sintef Helse utførte i 2009 og 2010 en effektevaluering av programmene i Psykisk Helse i skolen, bl a Venn1. I Sintef var funnene klare på at elever som hadde gjennomført programmene oppsøkte helsesøster oftere enn i kontrollgruppene.

Siden oppstart i 2007 har Venn1 besøkt 430.000 elever og 12.000 klasserom over hele Norge.

Innholdet i undervisningen

Undervisningen revideres hvert semester ut ifra tilbakemeldingene vi får fra elevene, lærere og instruktører, og består i dag av to deler:

Del 1
Vi utforsker følelser, fokuserer på sinne og tristhet og hvordan vi kan håndtere dem. Vi diskuterer mobbing og utenforskap, og da hvordan dette kan føre til stress. Videre hvordan psykiske og fysiske helsen påvirker oss og henger sammen.

En instruktør forteller om egen psykisk uhelse eller utfordringer som har skjedd i egen ungdomstid. Et personlig foredrag som varierer med instruktørene, her snakkes det om: presentasjonspress, selvbilde, mobbing, kjærlighetssorg o.l. Her diskuterer vi temaet som er presentert og elevene kan stille spørsmål.

Del 2
Vi snakker om at alle møter utfordringer i livet, og vil oppleve å ha det vanskelig. Vi diskuterer kjennetegn på å ha det vanskelig, og hvor man kan søke hjelp. Videre snakker vi om viktigheten av venner, og utdyper vårt eget begrep venneplikt.

Venn1 besøk er helt kostnadsfritt for skoler.

Ønsker din skole besøk av Venn1?