45731018 191139925137740 6293943133956734976 n

Vi vil besøke skolen din!

Venn1 er et landsdekkende forbyggende interaktivt undervisningsprogram i psykisk helse. Undervisningen varer i 90 minutter og holdes klassevis.

Form på undervisningen

Venn1 er et landsdekkende forbyggende undervisningsprogram i psykisk helse. Undervisningen varer i 90 minutter, og holdes klassevis. De to Venn1 instruktørene som leder klassen gjennom opplegget, er studenter innenfor helsefag (psykologi, sykepleie, sosialt arbeid etc), eller frivillige med stort engasjement for ungdom og psykisk helse. Instruktørene har gjennomgått et tre-dagers opplæringsprogram i regi av Mental Helse og blitt sertifiserte instruktører.

Fokuset i undervisningen er normalisering av psykisk helse framfor uhelse, og forskjeller mellom følelser og diagnoser. Venn1 tar ungdom på alvor og snakker om ting som kan være vanskelig, samtidig som vi oppfordrer til å være en god venn og ta i bruk «venneplikt». En av instruktørene holder et erfaringsforedrag. Dette er instruktørens egen historie om psykisk uhelse eller utfordring i egen ungdomstid, og hvordan hen fikk det bedre.

Undervisningen er dialogbasert og består av presentasjon, dilemmaoppgaver, erfaringsforedrag, lek og diskusjoner i plenum og mindre grupper.

Venn1 digitalt

Venn1 er tradisjonelt gjort i klasserommet, men nå utføres det også digitalt via Teams. Dette er gjort som et tiltak under koronasituasjonen så ungdommene fremdeles kan få tilgang til undervisningen og kunnskapen som Venn1 gir. Hver gjennomføring tar en klokketime og det vil være to instruktører som holder undervisningen. Elevene deltar aktivt i chatten og det er mulighet for å stille spørsmål underveis.

Evaluering og revidering

Undervisningsopplegget har blitt utarbeidet på bakgrunn av «Ikke slipp meg» rapporten som Mental Helse gjennomførte i samarbeid med Nordlandsforskning, Mental Helse Ungdom og Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Her så vi et behov for å snakke med ungdom på ungdoms språk. Derfor praktiserer vi ung til ung metodikk og likeverdig kommunikasjon. Materiellet er utarbeidet av fagpersoner innen psykisk helse og Rune Helland. Sintef Helse utførte i 2009 og 2010 en effektevaluering av programmene i Psykisk Helse i skolen, deriblant Venn1. I Sintef var funnene klare på at elever som hadde gjennomført programmene, oppsøkte helsesøster oftere enn elevene i kontrollgruppene.

Siden oppstart i 2007 har Venn1 besøkt over 200.000 elever og 12.000 klasserom over hele Norge.

Innholdet i undervisningen

Undervisningen revideres årlig ut ifra tilbakemeldingene vi får fra elevene, lærere og instruktører, og består i dag av to deler:

Del 1
Vi utforsker følelser, fokuserer på sinne og tristhet og hvordan vi kan håndtere dem. Vi diskuterer mobbing og utenforskap, og da hvordan dette kan føre til stress. Videre hvordan psykiske og fysiske helsen påvirker oss og henger sammen.

En instruktør forteller om egen psykisk uhelse eller utfordringer som har skjedd i egen ungdomstid. Dette er et personlig foredrag som varierer med instruktørene. Her snakkes det om blant annet om presentasjonspress, selvbilde, mobbing, kjærlighetssorg o.l. Her diskuterer vi temaet som er presentert og elevene kan stille spørsmål.

Del 2
Vi snakker om at alle møter utfordringer i livet, og vil oppleve å ha det vanskelig. Vi diskuterer kjennetegn på å ha det vanskelig, og hvor man kan søke hjelp. Videre snakker vi om viktigheten av venner, og utdyper vårt eget begrep “venneplikt”.

Venn1 besøk er i utgangspunktet helt kostnadsfritt for skoler – og vi setter pris på at skoler som har mulighet kan dekke reise- og oppholdsutgifter.

Ønsker din skole besøk av Venn1?