Petter Nyquist og Abid Raja er vinnere av Åpenhetsprisen 2022. Den blir delt ut av Jill Arild, landsleder i Mental Helse, under markeringen av Verdensdagen for psykisk helse. (Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy)

Abid Raja og Petter Nyquist får Åpenhetsprisen 2022

De to prisvinnerne har bidratt til håp og tro på at mennesker kan overleve både traumer, overgrep, vold og psykiske helseutfordringer. Prisen deles ut av Mental Helse på Verdensdagen for psykisk helse, mandag 10. oktober.

Abid Raja og Petter Nyquist har bidratt til håp og tro på at mennesker kan overleve både traumer, overgrep, vold og psykiske helseutfordringer. Åpenhetsprisen 2022 deles ut av Mental Helse på Verdensdagen for psykisk helse, mandag 10. oktober.

Følg livesendingen til Verdensdagen for psykisk helse, hvor Åpenhetsprisen 2022 blir delt ut, her!

Abid Raja har utmerket seg med sin åpenhet om skammens påvirkning på hans psykiske helse. Han forteller om en utfordrende oppvekst fylt av mobbing, fysisk og psykisk vold, negativ sosial kontroll og selvmordstanker. Abid har uttalt at det bør bli like normalt å gå til psykolog som til tannlegen. Han er opptatt av å senke terskelen for å søke hjelp.

Les også: Åpenhetsprisen 2023 går til Kirsti Skogsholm

Åpenhetsprisen 2022 går til Abid Raja og Petter Nyquist:

– Dette er særlig viktig for menn og personer med minoritetsbakgrunn. Vi vet de har høyere forekomst av psykiske plager, men lavere bruk av helsetjenester. Abid en overlever, på tross av sin tøffe oppvekst og psykiske helseproblemer. Vi håper hans frigjøring fra skam og utenforskap kan være til inspirasjon for andre som har det vanskelig. Og at de som sliter søker hjelp, sier Jill Arild, landsleder i Mental Helse.

Petter Nyquist har gjennom bilder og ord vist hva utenforskap kan gjøre med mennesker over flere år. Særlig gjennom hans siste dokumentarserie, «Petter og overleverne». Her møter han personer som har vært utsatt for traumatiske hendelser og som har klart å ta tilbake hverdagen.

– I serien ser Petter nærmere på hvordan samfunnet tar vare på dem som blir utsatt for vold og overgrep. Hvorfor det er slik at folk som tilfeldigvis blir utsatt for kriminelle handlinger, ofte velger å dysse dette ned og holde det skjult. Serien bidrar også til å gi håp til mennesker med lignende historier og traumer, forteller Jill.

Følg livesendingen i kveld, 10. oktober, ledet av Else Kåss Furuseth. (Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy)

– Vi må våge å ta tak i den vonde bagasjen

For Abid betyr prisen at enda flere kan forstå at det er mulig å bli kvitt den negative skylden og skammen, og den gnagende dårlige samvittigheten som forteller oss at vi ikke er gode nok som vi er. I boken «Min skyld» har Abid vært åpen om skam, skyld og utenforskap.

– Det har vært en vond og krevende bok å utgi. Samtidig kjennes det godt når så mange hundre tusen har lest boken og meldt tilbake om hvor mye den har betydd for dem. At min åpenhet har bidratt til at også de våger å være åpne om sine utfordringer. Ikke minst at flere forsøker å søke hjelp, forteller Abid, og utdyper:

– Det vonde mange bærer på skyldes ofte noe som skjedde for mange år siden. Til slutt klarer vi ikke skille mellom vår egne reelle indre stemme og vår indre negative stemme. Vi må våge å se inn i den vonde bagasjen, og med det rydde i vår egen mentale helse. Alle fortjener å ha det godt, også inni oss. Med denne prisen kan jeg snakke enda mer om åpenhetens betydning.

– Prisen synliggjør viktigheten av åpenhet

For Petter er Åpenhetsprisen 2022 en bekreftelse på hvor viktig det er å synliggjøre tabubelagte temaer. Dette kan bryte ned fordommer og samtidig gi publikum en bredere forståelse, perspektiv og økt innsikt.

– Det er en stor ære for meg, og jeg føler at jeg deler prisen med veldig mange. Jeg har vært så utrolig heldig å kunne formidle viktige historier fra mennesker som av forskjellige årsaker har møtt på store utfordringer i livet. Disse menneskene har vært med på å bryte tabuer i samfunnet, samt skape håp for andre. Samtidig er det en stor ære å få prisen med Abid Raja, som selv er en overlever!

Prisvinnerne får hvert sitt Rino Larsen bilde, «Ghost», og kr. 10.000,- hver som de skal donere til hvert sitt formål. Abid Raja har valgt å donere til Blå Kors kompasset, avdeling Oslo, mens Petter Nyquist donerer til UtsattMann.

Åpenhetsprisen 2022 går til Petter Nyquist og Abid Raja: Juryen har bestått av nestleder i Mental Helse Haakon Steen, generalsekretær Linda Berg-Heggelund, rådgiver for Verdensdagen for psykisk helse, Maha Kamran og kommunikasjonssjef Kristin Bergersen.