Åpenhetsprisen 2023 går til Kirsti Skogsholm

Årets vinner av Åpenhetsprisen er Kirsti Skogsholm (47), mor til tvillingene Mina og Mille som døde av overdose i vinter. Hun får prisen for sitt store mot og åpenheten hun har vist i kampen for å belyse manglene i psykisk helsevern i Norge.

En sterk historie

Da tvillingene utviklet alvorlige spiseforstyrrelser, fantes det ikke noe døgntilbud for dem der de kunne bli friske. Barnevernet kom inn som en hjelpende instans da jentene ble for syke til å bo hjemme, men heller ikke der var de trygge. Mille og Mina døde i januar i år av en overdose etter å ha utviklet rusproblemer.

Midt i den store sorgen har Kirsti klart å løfte saken opp på et nasjonalt plan. Hun deltok i partiledebatten i Oslo, 6. september før lokalvalget. Hun har belyst store mangler i helseapparatet og forteller en sterk historie om hvordan det er å være pårørende til barn som faller mellom to stoler: mellom barnevern og psykiatri.

En representant for pårørende

– Kirsti har belyst store problemer i forebyggingen og behandlingen av psykiske helseutfordringer og rusproblematikk blant unge. Ikke minst har hun vist hvor tung kampen for å bli hørt som pårørende er. Hun er en representant for pårørende og unge som ikke får hjelp, sier Haakon Steen, 2. nestleder i Mental Helse.

Videre har Kirsti kjempet for at døtrenes ettermæle ikke skal være preget av avisoverskriftene fra januar i år, men for at vi skal forstå hele historien som ligger bak og hvordan det kan gå når to helt vanlige tenåringsjenter blir syke og ikke får den hjelpen de trenger.

– Kirsti er en verdig vinner av Åpenhetsprisen 2023. Hun har vist med all tydelighet at ikke alle får den hjelpen de har krav på i Norge.

Vinner av Åpenhetsprisen 2023 Kirsti Skogsholm sammen med nestleder i Mental Helse Haakon Steen (til venstre i bildet).
Nestleder Håkon Steen delte ut Åpenhetsprisen 2023 til Kirsti Skogsholm. – Kirsti er en verdig vinner av Åpenhetsprisen 2023. Hun har vist med all tydelighet at ikke alle får den hjelpen de har krav på i Norge. Foto: Kristin Bergersen, Mental Helse

Donerer prispengene til ROS

Prisvinneren får et kunstverk og 10.000 kroner som doneres til et godt formål. Kirsti har valgt å donere pengene til ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser.

– Det er enormt stort for meg å få denne prisen. Jeg ble overrasket, rørt, stolt og glad. Jeg tar den imot på vegne av veldig mange, og det er også sårt med tanke på Mina og Mille`n min, sier Kirsti.

Åpenhetsprisen deles ut hvert år (siden 2004) av Mental Helse på Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober, til en person eller grupper som har gjort en spesiell innsats innenfor synliggjøring av åpenhet om psykisk helse. Prisen består av et kunstverk samt en gavesjekk på 10.000 kroner som gis videre til et veldedig formål.


Juryen har bestått av:
Ole-Marius Minde Johnsen, landsleder i Mental Helse

Aslaug Timland Dale, daglig leder Mental Helse svartjenester

Nanna Baldersheim, redaktør i MentaltPerspektiv.no

Anura Sankholkar, nasjonal kampanjeleder Verdensdagen for psykisk helse

Les også

Åpenhetsprisen 2022 til Abid Raja og Petter Nyquist

Petter Nyquist og Abid Raja er vinnere av Åpenhetsprisen 2022. Den blir delt ut av Jill Arild, landsleder i Mental Helse, under markeringen av Verdensdagen for psykisk helse. (Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy)