Mina og Mille fikk ikke forsvarlig helsehjelp

Tvillingene Mina og Mille, som døde etter en overdose i fjor, fikk ikke hjelpen de skulle hatt. Det konkluderer en tilsynsrapport lagt frem av Statsforvalteren i Vestland i dag.

– Det var sterkt for meg å være tilstede å høre den svikten som Mille og Mina opplevde, og hvor ensomt det har vært for foreldrene Kirsti og Kim. Den styrken de har vist med å dele denne personlige historien, og alt de har stått i, har jeg utrolig stor respekt for, sier landsleder Ole-Marius Minde Johnsen, etter pressekonferansen onsdag.

Statsforvalteren har lagt frem en nedslående rapport som viser til lovbrudd i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjeneste. Mille og Mina har ikke fått de tjenestene de har hatt rett på, og tjenestene har ikke klart å samhandle.

Fylkeslegen i Vestland, Sjur Lehmann, kunne ikke ha vært tydeligere da han sa; Vi som samfunn kan bedre. Det er ingen grunn til å fortsette med noe vi vet ikke gir hjelp.

– Den svikten foreldrene og Mille og Mina har møtt, er enda en bekreftelse på at helsetjenestene enda ikke klarer å skape forutsigbar og helhetlig helsehjelp. Det handler om fremtid, det handler om livsglede og livsmestring, viser Minde Johnsen til.

Avdekker flere mangler

Mina og Mille fikk ikke forsvarlig helsehjelp: Tvillingene fikk tjenester fra barnevernet og helsetjenestene da de ble funnet døde i januar 2023. Statsforvalteren i Vestland har undersøkt behandlingen jentene fikk årene før de døde. Tilsynssaken avdekker mangler i felles faglig forståelse, samarbeid og koordinering i oppfølgingen.

Mina og Mille fikk ikke forsvarlig helsehjelp. Les Statsforvalteren i Vestlands konklusjon, i saken her.

Svikten gjelder i stor grav helheten og samhandlingene. Indre Østfold kommune sørget ikke for at Mina og Mille mottok forsvarlige helsetjenester. I tillegg har sykehuset Østfold brutt kravet om forsvarlig virksomhet. Det tok lang tid før tvillingene ble kartlagt, og hjelpen var heller ikke tilpasset behovet, avdekker tilsynssaken.

Åpenhetsprisen til tvillingenes mor

Mental Helse ga i 2023 Åpenhetsprisen til Kirsti Skogsholm, mor til tvillingene for sitt store mot og åpenheten hun har vist i kampen for å belyse manglene i psykisk helsevern i Norge.

– Midt i den store sorgen har Kirsti klart å løfte saken opp på et nasjonalt plan. Hun gjør dette for å skape endring, for at ingen skal kunne oppleve det utenkelige. Tusen takk for din styrke og stemme, sier Minde Johnsen.

Kirsti har belyst store problemer i forebyggingen og behandlingen av psykiske helseutfordringer og rusproblematikk blant unge. Ikke minst har hun vist hvor tung kampen for å bli hørt som pårørende er. Hun er en representant for pårørende og unge som ikke får hjelp.

Helse og barnevern må sees i sammenheng

I januar i år ga Mental Helse et høringssvar til Barnevernsinstitusjonens utvalgsrapport, hvor organisasjonen er tydelig på at vi støtter flere av de foreslåtte tiltakene:

  • etablere en standard for den tverrfaglige helsekartleggingen
  • flere langtidsplasser i psykisk helsevern for barn og ungdom
  • helseteam tilknyttet hver institusjon da dette vil sørge for rask og sikker hjelp for barn i en trengende situasjon.

– I vårt høringssvar til barnevernsinstitusjonens rapport, så er vi helt enige at psykisk helse for barn og unge får en prioriteringsplikt, og at denne skal lovfestes. Vi støtter også at hovedansvaret for oppfølging skal ligge hos spesialisthelsetjenesten, og at man sørger for felles faglige føringer for helsetjenesten og barnevernet.

– Det kan være mange årsaker til ulike helseproblemer. Eksempelvis kan traumer bidra til økt fysisk og psykisk belastning. Hvis dette ikke blir kartlagt grundig, bekjemper man bare symptomene, ikke selve årsaken til helseproblemene, viser Minde Johnsen til.

Tverrfaglig tilnærming er derfor svært viktig, og helsetjenestene må være bedre rustet til å se hele mennesket og få mer kunnskap om bakenforliggende årsaker til fysiske og psykiske helseproblemer.

Les vårt høringssvar her: