Opptrappingsplanen: – Færre luftige visjoner og mer handling

På Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober, skal Opptrappingsplanen for psykisk helse til høring i Stortinget. – Målene er gode, men lite forpliktende. Vi forventer at konkrete tiltak med dokumentert effekt prioriteres, sier landsleder Ole-Marius Minde Johnsen.

3 milliarder kroner over 10 år til psykiske helsetiltak tilsvarer knappe 50 kroner per innbygger i året. Mental Helse er glade for at vi endelig har fått en opptrappingsplan for psykisk helse, men vi er usikre på om det faktisk er en reell opptrapping.

– Alt for mange av tiltaken skal enten vurderes eller utredes. Og hvor mange utvalg skal regjeringen sette ned før man faktisk ser resultater? Vi håper Stortingets behandling vil føre til mer handling og ikke bare luftige visjoner, sier Minde Johnsen.

I dag mangler vi fagfolk, døgnplasser og satsing på tiltak som faktisk virker, og som er offansive nok.

– Bare det siste året har vi mistet over 100 døgnplasser som en konsekvens av regjeringens avvikling av fritt behandlingsvalg. Det må kompenseres for og snus snarest. Da holder det ikke å skrive at «nedbygging av sengeplasser skal hindres», vi må ha konkrete tall og planer, fortsetter landslederen.

Mental Helses innspill til opptrappingsplanen

  • Mental Helse ber regjeringen om å sørge for at døgnkapasiteten innenfor psykiatrien økes med 1000 døgnplasser i løpet av de neste 10 årene, hvor brukerstyrte senger utgjør en betydelig andel av dette.
  • 3 milliarder kroner over 10 år til psykiske helsetiltak tilsvarer knappe 50 kroner per innbygger i året. Mental Helse er glade for at vi endelig har fått en opptrappingsplan for psykisk helse, men vi er usikre på om det faktisk er en reell opptrapping.
  • Alt for mange av tiltaken skal enten vurderes eller utredes. Og hvor mange utvalg skal regjeringen sette ned før man faktisk ser resultater? Vi håper Stortingets behandling vil føre til mer handling og ikke bare luftige visjoner, sier Minde Johnsen.
  • I dag mangler vi fagfolk, døgnplasser og satsing på tiltak som faktisk virker, og som er offansive nok.
  • Bare det siste året har vi mistet over 100 døgnplasser som en konsekvens av regjeringens avvikling av fritt behandlingsvalg. Det må kompenseres for og snus snarest. Da holder det ikke å skrive at «nedbygging av sengeplasser skal hindres», vi må ha konkrete tall og planer, fortsetter landslederen.
  • Mental Helse ber regjeringen om å sørge for at døgnkapasiteten innenfor psykiatrien økes med 1000 døgnplasser i løpet av de neste 10 årene, hvor brukerstyrte senger utgjør en betydelig andel av dette.