Høringer og innspill

En av Mental Helses viktigste oppgaver er å drive påvirkningsarbeid for å ivareta og forbedre det psykiske helsetilbudet.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015