Samhandling mellom politi og helse

Forrige uke var det samarbeid, nytt rundskriv og nytt e-læringsprogram for politi og helsepersonell som stod på dagsorden på en to-dagers konferanse arrangert av Politidirektoratet og Helsedirektoratet. Mental Helse var invitert til å holde innlegg om pasientperspektivet.

Landsleder Ole-Marius Minde Johnsens budskap var blant annet å synliggjøre hvor utrolig ulike vi er som mennesker. Mennesker er sårbare i møte med makt. Derfor er det utrolig viktig å bruke tid på å skape trygghet. Både helsepersonell og politi har et stort ansvar i møte med mennesker som står i en livskrise eller som er alvorlig syke.

Utfordringene er mange

– Overbelegg, underbemannet og for lite tid til pasientene – det er situasjonsbildet vi får presentert ukentlig i media. Det betyr ikke at det ikke er sant. Det er en realitet at vi har en overbelastet spesialisthelsetjeneste som ikke klarer å gi nok tid til den enkelte, understreket landslederen.

Han tok også opp at mye kan fanges oss opp i kommunene. Psykiske helseutfordringer kan forebygges, med tilgjengelige tjenester, men at kommunene ikke har det noe enklere enn sykehusene. De opplever også stramme budsjetter. Mange kommuner må dekke store geografiske områder med få innbyggere, men med mange krav om tilbud som favner alle.

Landsleder Ole Marius Minde Johnsen holder innlegg på konferanse med politi og helsepersonell.
En engasjert landsleder holdt innlegg for politi og helsepersonell om behovet for økt trygghet i møte med alvorlige syke pasienter.

– I en krisesituasjon hvor man må frakte pasienten, spesielt ved tvang, så møter vi på uverdige situasjoner, sa en engasjert landsleder. En pasient som må fraktes fra Båtsfjord til Tromsø, kan måtte oppleve å bli kjørt til en annen flyplass, fordi man ikke får rekvirert ambulansefly, eller på grunn av værforhold. Og det er ikke alltid at tryggheten for pasienten kan ivaretas av ambulansepersonell. Lokalt politi er ofte involvert, uten at man har støtte fra helsepersonell. Eller man har ikke lokaler som kan ivareta pasienten mens man venter. Det blir bak i politibilen, eller på et venterom som kanskje ikke gir den skjermingen og tryggheten man trenger.

– Dette kan føre til forverring for den enkelte pasient. Vi kan få svingdørspasienter og forsterket håpløshet. Hvor vi øker behovet for tvang og tvangsmidler, fordi man ikke kan få hjelpen der man bor. Dette øker presset på tjenestene, hos både helse og politi, understreket han.

Brukerråd – også i Politidirektoratet?

Landsleder i Mental Helse Ole-Marius Minde Johnsen avsluttet sitt innlegg med en utfordring til Politidirektoratet:

– Skap en arena for systematisk innhenting og bruk av erfaringer fra pasienter som har vært i kontakt med politiet. Etabler et brukerråd i Politidirektoratet.

Så gjenstår det å se om Politidirektøren tar utfordringen og bruker erfaringene fra Helsedirektoratet. Mental Helse skal jobbe for at det faktisk skjer.