Statsbudsjett 2023: Stortingets flertall har ikke forstått konsekvensene av regjeringens hastverksarbeid

Regjeringens hastverk med å kaste ut organisasjoner fra statsbudsjettet sender livsviktige hjelpetelefoner ut i en uforutsigbar fremtid. Og det ser ikke ut til at flertallet på Stortinget har tatt inn over seg hvilke alvorlige konsekvenser det får.

Tidligere mottakere av øremerkede midler skal nå uten forvarsel dele med et titalls andre hjelpetjenester. Verken regelverk eller kriterier er klare for 2023. Det er sterkt bekymringsfullt at en organisasjon med 80 ansatte og over tusen brukere daglig noen få uker før årsskiftet ikke har budsjettall for 2023.

De siste årene har det blitt etablert en rekke nye hjelpetjenester, med ulike formål. Flere av disse er i regi av organisasjoner, mens andre er drevet av engasjerte mennesker på privat initiativ. Mange av tjenestene har åpent kun noen få timer i uken. Og telefonnummeret kan være til en mobiltelefon eller organisasjonens sentralbord, som kun er åpen i ordinær kontortid.

Kvaliteten vannes ut

– Det er en reell fare for at kvaliteten på veletablerte hjelpetjenester vannes ut til fordel for regjeringens prinsipp om å fjerne erfarne og velkjente aktører fra statsbudsjettet. Mennesker i krise vil ikke vite hvilken kompetanse eller opplæring de blir møtt med, sier landsleder i Mental Helse, Ole Marius Minde Johnsen.

Mental Helse mottar 350.000 henvendelser i året ved våre døgnåpne tjenester på telefon og chat. Daglig blir vi kontaktet av mennesker i krise eller i akutt selvmordsfare. Våre svartjenester er der når fastlegen og psykologen har dratt hjem for dagen. Når alt annet er stengt, holder vi åpent. Vi har holdt åpent døgnet rundt, hver eneste dag siden 19. oktober 1992. I motsetning til mange andre tjenester med begrensede åpningstider.

– Mental Helses svartjenester driftes av høyt kompetente ansatte som har gjennomgått tilpasset opplæringsprogram. De vet hvordan de skal møte mennesker og gi dem best mulig hjelp og veiledning. Det bekymrer oss at det ikke finnes et godt nok regelverk som sikrer kvaliteten som leveres av de mange tjenestene, uttrykker Minde Johnsen

Behov for evaluering av alle typer svartjenester

Regjeringen har besluttet at Mental Helse og Kirkens SOS, begge tidligere mottakere av øremerkede midler over statsbudsjettet (55,3 mill), nå skal søke om midler for å drifte tjenestene. Vi tar det til etterretning, men at et ukjent antall aktører nå skal søke på en felles sum på 72 millioner gjør det vanskelig å forstå hvilken kvalitet regjeringen ønsker av tjenestene.

– Det er et stort behov for en offentlig evaluering av alle telefon- og chattjenestene når vi nå får en søknadsbasert ordning. Bevilgende myndigheter må ha en god nok oversikt over hvilken kvalitet som leveres av tjenestene. At flertallet på Stortinget ikke er opptatt av kvaliteten hos hjelpetjenestene er sterkt urovekkende, avslutter Minde Johnsen.