Statsbudsjettet 2024: – Stortinget må prioritere forebygging som virker

Mental Helse har vært i høring i helse- og omsorgskomiteen, mandag 16. oktober, om statsbudsjettet 2024. Les vårt innlegg av nestleder Aina Nybakke under.

Statsbudsjett 2024 må prioritere forebygging: Forrige uke var det Verdensdagen for psykisk helse, og vi brukte dagen til å gi Åpenhetsprisen til Kirsti Skogsholm, mor til tvillingene Mina og Mille. En høyst fortjent pris for kampen for å belyse manglene innenfor psykisk helsevern. Da Mina og Mille utviklet alvorlige spiseforstyrrelser, fantes det ikke noe døgntilbud for dem der de kunne bli friske. 

Nå konkluderer en fersk rapport fra Helsetilsynet med at «Jentene fikk manglende helsehjelp før de døde». Kirsti er tydelig: Hadde Mina og Mille fått døgnplass når de hadde behov for det hadde de mest sannsynlig vært i live i dag. Smak litt på det.  

For hva betyr det at regjeringen satser på psykisk helse?  

110 mill. kroner ekstra betyr 15-20 døgnplasser på landsbasis, og det veier ikke en gang opp for de over 100 døgnplassene som forsvant da regjeringen avviklet fritt behandlingsvalg fra og med 2023.

Over 3000 døgnplasser har forsvunnet

Over 3000 døgnplasser har forsvunnet de siste 20 årene, uten at et godt tilbud er bygget opp i kommunene for å ta imot en økning i antall pasienter. For hvem tar plassene? I 2002 var det 15 personer som ble dømt til tvunget psykisk helsevern. Ved utgangen av 2022 var tallet 347. Likevel fortsetter vi å bygge ned døgnplassene. Stortinget vedtok i 2021 å stanse nedbyggingen. Hvorfor fortsetter det da? Betyr ikke politiske vedtak noen ting? 

I tillegg kommer regjeringen med en rekke smålige kutt for alle som jobber med forebygging;

 • 10 mill. i tilskuddsordningen «Psykisk helse i skolen» 
 • 15 mill. i tilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner på psykisk helse-, rus-, og voldsfeltet 
 • videreføring av kuttet på 2,3 mill. til Verdensdagen for psykisk helse.  
 • Ingen økte midler til selvmordsforebygging, selv om 610 mennesker tok livet sitt i 2022. Hadde like mange mennesker dødd i trafikken hadde det vært krisemøte og krisepakker i stor stil. 

– Jeg håper dere leser grundig vårt skriftlige innspill og at dere tar dere tid til å reflektere over hva slags system vi har bygget opp for psykisk helsevern. Statsbudsjett 2024 må prioritere forebygging. Vi kunne brukt de 8000 tegnene vi hadde til rådighet til: 

 • å beskrive viktigheten av medisinfrie tilbud som nå blir lagt ned 
 • reduksjon av tvang 
 • styrking av hjelpetelefoner 
 • økonomi og psykisk helse 
 • mer forskning på hvorfor psykiske helseutfordringer koster samfunnet så ufattelig mye 
 • styrking av FACT-team 
 • Rask Psykisk Helsehjelp og mange andre ting.  

Vi måtte prioritere, akkurat som dere må prioritere. Og da må dere prioritere forebygging som virker og styrking av behandlingstilbudet for de som trenger det mest. Vi har ingen flere å miste.