Statsbudsjett 2024: – Ikke nok til psykisk helse 

110 millioner til døgnplasser for barn og unge og de med alvorlige psykiske lidelser veier ikke opp for de døgnplassene som forsvant da regjeringen avviklet fritt behandlingsvalg.  

Regjeringen beskriver selv at «psykiske plager og lidelser regnes som en av våre største folkehelseutfordringer». Da må vi satse mer for de som sliter mest. 

Over 3000 døgnplasser har forsvunnet de siste 20 årene, uten at tilsvarende poliklinisk tilbud bygges opp i kommunene. 

– Køene er lange, og pasienter blir utskrevet for tidlig. Døgnplassene blir fylt opp av mennesker som er dømt til tvunget psykisk helsevern. Behovet er svært mye større enn det regjeringens forslag legger opp til, sier landsleder I Mental Helse Ole-Marius Minde Johnsen. 

Mental Helse mener at døgnkapasiteten innenfor psykiatrien må økes med 1000 plasser i løpet av de neste 10 årene. Brukerstyrte senger bør utgjøre en betydelig andel av dette. 

– 110 millioner betyr 15-20 døgnplasser, og det holder rett og slett ikke, understreker Minde Johnsen. 

Øremerking av midler til kommunene må til 

– Vi er bekymret for at en økning i rammetilskuddet til kommunene på 150 millioner kroner vil forsvinne til andre formål, sier landsleder Ole-Marius Minde Johnsen.

Vi trenger øremerking av midler til kommunene som forplikter. Samtidig avslutter regjeringen tilskuddsordningen Rask psykisk helsehjelp, som har vært en suksess for de få kommunene som har tilbudet. 

– Det er et stort behov for kommunale lavterskeltilbud uten at man trenger henvisning fra lege, med rask hjelp fra et tverrfaglig team. Dette er god forebygging, så vi er overrasket over at regjeringen ikke satser mer, sier Minde Johnsen. 

Økning til tilskuddsordningen for hjelpetelefoner er positivt 

Regjeringen foreslår å øke tilskuddsordningen for rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold med 40 millioner. Det er en videreføring av justeringen de gjorde i revidert statsbudsjett for 2023. 

– Det er positivt for våre svartjenester, for vi opplever at vi ikke klarer å svare alle de som henvender seg til oss for hjelp, enten det er på telefon eller chat. Hittil i år har vi fått 275 971 henvendelser. Behovet er fremdeles enormt. Vi er åpent når alt annet er stengt, og vi redder liv hver dag, fortsetter Minde Johnsen. 

Regjeringen viderefører støtten til Foreldresupport med 5 millioner i 2024. Fra tilbudet ble etablert mars 2020, har tjenesten bistått i mange ulike saker, avdekket og forhindret vold og overgrep. Foreldresupport er en viktig tjeneste for foreldre og barn inn i samarbeid med andre instanser.   

Foreldresupport er et godt forebyggende tiltak, som vi mener bør styrkes ytterligere, sier Minde Johnsen. 

Skuffende kutt i «Psykisk helse i skolen» 

Regjeringen kutter 10 millioner i tilskuddsordningen Psykisk helse i skolen, for å bruke det til utvikling av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i det nye læreplanverket.  

– Istedenfor å satse på forebygging i skolen som faktisk virker, vil regjeringen gi lærerne flere oppgaver. Elevene skal lære om psykisk helse fra en bok fremfor å få praktiske verktøy for å håndtere livets opp- og nedturer. Det er synd for oss og andre organisasjoner som driver god forebygging gjennom kunnskapsbaserte skoleprogrammer, viser Minde til, og avslutter:  

– Vi vil nå gå i dialog med partiene på Stortinget for å fremme våre saker, for vi tror vi kan hjelpe regjeringen med å få til et bedre budsjett, både når det gjelder forebygging og behandling i psykiatrien. 

Kontakt: 

Ole Marius Minde Johnsen, landsleder 922 41 603 
Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef 975 23 111