Vil ta kampen på Stortinget: – Alle skoleelever må få tilbud om YAM

I debatten «Selvmordsforebygging – fra ord til handling» på Arendalsuka ble Mental Helses undervisningsprogram, YAM, trukket frem som et av de viktigste tiltakene for å nå regjeringens nullvisjon for selvmord.

Tirsdag, 15. august, inviterte Nordisk Ministerråd, Mental Helse, LEVE, Vivat og Nordland fylkeskommune til debatt om selvmordsforebygging. Nordland fylkeskommune satser på forebygging og er først ut i landet med å tilby skolene det godt dokumenterte undervisningsprogrammet, YAM.

– Selvmordsraten i Nordland har vært høy i mange år, og vi opplever at det er lite kunnskap i befolkningen, særlig om forebygging, og mye er mytebasert. Fylkeskommunen bidrar nå med kunnskap og kompetanse, og sender dermed et viktig signal om at vi tar selvmordstallene på alvor, forteller Ronny Olsen, rådgiver for folkehelse i Nordland.

I tillegg til å innføre YAM, kurses de ansatte i skolene og fylkeskommunen i selvmordsforebyggende arbeid regelmessig gjennom Vivat.

– Vi er stolte av at politikerne har omfavnet det viktige arbeidet og at de har sendt fylkestinget på forebyggingskurs. Det har gitt god respons i Nordland. Nå trenger vi en nasjonal respons.

Ronny Olsen, rådgiver for folkehelse i Nordland fylkeskommune, fortalte om satsingen på selvmordsforebygging blant elever og ansatte i fylket og effektene av arbeidet. (Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy)

Gode erfaringer med YAM

Etter Olsens innlegg var det tid for debatt mellom fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide (Ap), Bård Hoksrud (Frp), Marit Knutsdatter Strand (Sp) og ungdomsrådsleder i Vefsn, Adam Ulvang, som var en av de første elevene i Norge som fikk YAM-undervisning.

– For å satse på selvmordsforebygging må det prioriteres penger. Det har vi gjort. Våre ungdommer og ansatte skal møte kompetente voksne som kan håndtere utfordringene. Kursene har vært svært bevisstgjørende, sier fylkesrådslederen.

Det synes også Adam som håper flere VGS-elever får tilbudet om YAM.

– Styrken til YAM er at det holdes av eksterne aktører, og at de er unge. Det er lettere å åpne seg og skape dialog med andre unge, som man ikke møter til vanlig.

Adam skulle gjerne sett at det fantes tilsvarende tilbud for barnehager og -skoler.

– Vi formes i tidlig alder. Sosiale holdninger, som at selvmord er tabu å snakke om, er allerede satt når du kommer på videregående. Vi må lære å snakke om disse vanskelige temaene i tidlig alder.

– Vårt mål er at de som arbeider med mennesker må få en forståelse og kompetanse for hva som skal til for å avdekke selvmordsfare og hvordan de kan hjelpe. Det er alt for mange som jobber i ulike sektorer i dag som ikke har denne kunnskapen, sier Nina Danielsen i LEVE. (Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy)

Hoksrud og Strand vil ta kampen på Stortinget

– Det er ingen tvil om at det Nordland gjør er kjempeinteressant. Mange pårørende opplever at tilbudet ikke er der. Kurs som dette kan brukes på flere arenaer, sier Hoksrud (Frp).

Strand er nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Hun viste til den nye læreplanen setter forebygging på agendaen:

– Livsmestring blir tema på tvers av alle fag, og vil, blant annet, innebære forebygging av selvmord og selvskading. I tillegg er det flere tiltak i regjeringens nye opptrappingsplan.

Debatten ble ledet av Ruth-Astrid Sæter. Hun kom med følgende oppfordring til de to politikerne:

– Kan dere si at, «Ja, nå drar vi tilbake til Stortinget for å jobbe for at YAM eller andre tilsvarende opplæringsprogrammer blir standard, som en del av opplæringen i vgs.»?

– Jeg har lyst å si ja, svarer Strand.

– Ja! svarer Hoksrud.

– Vi må være tydeligere og mer på konkrete på hvilke tiltak som kan bidra til å nå nullvisjonen, slik som for eksempel å få YAM-programmet inn i alle skoler, sier Tone W. Trøen (H)

Opprop overlevert til kunnskapsministeren

Tone W. Trøen (H), leder av Helse- og omsorgskomiteen, holdt innlegg i starten av arrangementet. Også hun vil jobbe for at alle elever får dette undervisningstilbudet.

– Vi må være tydeligere og mer på konkrete på hvilke tiltak som kan bidra til å nå nullvisjonen for selvmord, som at alle får YAM-undervisning. Så må effekten måles, slik vi gjør for trafikkens nullvisjon.

YAM er blant tiltakene i vår felles underskriftskampanjen for bedre selvmordsforebygging. Den ble presentert av landsleder Ole-Marius Minde Johnsen og Ann-Jorid Møller, leder i Vivat.

Onsdag ble oppropet overlevert til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i Arendal, men kampanjen fortsetter til 10. september, Verdensdagen for selvmordsforebygging.

Bli med i kampen – signer oppropet her!

Landsleder Ole-Marius Minde Johnsen og Ann-Jorid Møller, leder i Vivat, fortalte om underskriftskampanjen for selvmordsforebygging som skal overleveres til myndighetene 10. september. (Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy)