YAM

YAM, Youth Aware of Mental health, er et helsefremmende og forebyggende undervisningsprogram for psykisk helse blant unge. Programmet bygger på internasjonal forskning og kan vise til svært god effekt for psykisk helsefremming og selvmordsforebygging. YAM er derfor anbefalt i regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord – «Ingen å miste».

Selvmordstanker og -handlinger reduseres med 50 prosent etter 12 måneder.

Studien SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe) 2009-10

Møt prosjektkoordinatoren
Fredrik Nordanger er prosjektkoordinator for YAM i Mental Helse. Han brenner for psykisk helse og forebygging. Ta kontakt for spørsmål om programmet, hvordan bli instruktør eller få YAM til din skole:

YAM koordineres i Norge av Mental Helse med midler fra blant annet Helsedirektoratet og Grieg Foundation.