Hjelpetelefonen

116 123 er en gratis og døgnåpen telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt. Telefonen er åpen alle dager, året rundt, også på røde dager. Vi er her når alt annet er stengt.

Telefonnummer: 116 123
Fra utlandet: +47 911 16 123
(vanlig mobiltakst gjelder)

Hvem kan kontakte oss?

Alle som vil snakke eller skrive om livets utfordringer kan ta kontakt med Hjelpetelefonens tjenester. Vi kan også gi informasjon om hjelpe- og aktivitetstilbud. Du kan også ta kontakt med oss om du er pårørende eller bekymret for noen i din omgangskrets.

Hva kan vi tilby?

Våre veiledere har forskjellig bakgrunn, men felles for alle er at de har livserfaring og ønske om å være et medmenneske, og tilbyr dialog om enkle eller vanskelige tema. Her møter du mennesker som har tid, lytter, reflekterer og gir råd. Vi ønsker å bidra til optimisme og opplevelse av mestring og selvstendighet. Ved akutt fare for liv og helse og ved mistanke om mishandling, overgrep, eller omsorgssvikt overfor barn, har vi plikt til å melde fra i henhold til lovverk.