Om oss

Mental Helse Land-Etnedal har ca 110 medlemmer og vi er et aktivt lag. Vi har godt samarbeid med kommunene, samt andre lag og foreninger. Handelstandene i de tre kommunen er også viktige samarbeidsparter og bidragsytere.

Vi er et lag med mange aktiviteter, store og små turer, sosiale arrangementer, kurs, markering av verdensdagen, julefeiring og middagsservering er eksempler på noen av de tingene vi gjør.

Har du lyst til å bli frivillig eller medlem hos oss? Da er du er hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Styret

Leder: Bjørg Sagmoen
Sekretær: Trond Sagmoen
Kasserer: Toril Slåtsveen, Eivind Hagerup Johansen
Styremedlemmer: Torill Martinsen, Heidi Helene Hansen

Kontakt

Mental Helse Land-Etnedal

Leder:
Bjørg L. Olaussen Sagmoen

930 55 237
Land@mentalhelse.no

Org.nr.:
896 342 002

Kontonr.:
2140 04 58844

VIPPS:
#549586