Uten frivillige hadde det ikke vært noe Mental Helse 

2023 har vært et tøft år. Verden har blitt et mer urolig sted, med krig i Ukraina og Gaza, naturkatastrofer og klimaendringer, som fører mennesker på flukt. Her hjemme går flere en usikker tid i møte, med rentehevinger som ser ut til å aldri ta slutt, økte matvarepriser og en stadig mer presset økonomi. Psykiske helseutfordringer øker blant våre yngste og våre eldste blir stadig mer ensomme. 

Stor pågang på Hjelpetelefonen

Våre ansatte i Mental Helses svartjenester forteller at samtalene er tyngre, og innringere beskriver en tøffere hverdag enn i fjor. Flere forteller om angst, depresjon, tvangstanker og psykiske lidelser. Bare i år har vi tatt imot over 190.000 anrop på telefon og rundt 145.000 chatmeldinger. Vi har opplevd kraftige kutt i tjenesten, og har vært sterkt presset. Våre ansatte har stått på, men antall henvendelser øker og svarprosenten er bekymringsfull lav. 

Julen skal være noe positivt å se frem til, en samlende tid med mathygge, kos og giverglede. Slik er det ikke for alle – du er ikke alene hvis du gruer deg til jul. Vi skal jobbe for å øke bemanningen på våre svartjenester, og vi venter mange samtaler om temaer knyttet til relasjoner, utfordringer med mat, økonomi og forventningspress. Husk at vi alltid er her for deg om du trenger det.    

Sammen er vi sterke

Mental Helse har en veldig viktig samfunnsrolle. Vi er synlige i hele landet, og våre brukerrepresentanter jobber iherdig for å skape bedre helsetjenester. Det gjør meg både takknemlig og motivert for det neste året som landsleder for denne fantastiske gjengen. Vi passerer snart 11.000 medlemmer og er dermed et stort steg nærmere målet om 30.000 medlemmer og frivillige innen 2033. Sammen er vi sterke. 

Medlemsveksten hadde ikke vært mulig uten den store innsatsen fra lagene. I løpet av 2023 ble det arrangert utallige sommerfester, samlinger rundt bålet, trimturer og gode samtaler på møteplassen. Julen er intet unntak – flere planlegger julefest på julaften, i romjulen og på nyttårsaften. Flere lag gjør også en stor politisk innsats, noe vi merket godt i forkant av årets lokalvalg.  

4708 elever i 117 skoleklasser har fått besøk av Venn1 og om lag 800 elever har fått YAM-undervisning i år. Ung Arena Headspace har åpnet tre av fem sentre, i Tromsø, Vestby og Øvre Eiker. Det sårt trengte samtaletilbudet for unge tas godt i mot. Organisasjonen har fått flere nye frivillige den siste tiden, noe vi setter enormt pris på. Uten frivillige hadde det ikke vært noe Mental Helse.  

Ser frem mot 2024

Selv om 2023 har vært et tøft år, både hjemme og i verden, kan jeg ikke annet enn å se fremover. For vi har mye å glede oss over. Vi deltok på Oslo Pride for første gang med stor suksess, vi skapte bredt engasjement for bedre selvmordsforebygging, og satte ny rekord med hele 3300 markeringer gjennom de fire kampanjeukene koordinert av Verdensdagen for psykisk helse. 

2024 skal bli et godt år hvor vi sammen skal kjempe for bedre psykisk helsevern. Vi er en organisasjon for alle, og en stemme for alle med psykiske helseutfordringer – uavhengig av seksuell orientering, etnisitet eller kulturell bakgrunn. Vi skal fortsette å være en forkjemper for økt åpenhet om psykisk helse og vi skal fjerne stigma rundt psykiske helseutfordringer.  

Ønsker dere alle en fredfull jul og et godt nytt år!