Likeverd, åpenhet, respekt og inkludering

Chuttersnap 1323850 unsplash

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Bli medlem

Mental Helse arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. Brukere og pårørende har erfaring og kunnskap om psykisk helse som vi vil formidle til offentlige myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner.
Brukerkunnskap er sammen med fagkunnskap avgjørende for å skape gode helsetjenester. Det er derfor nødvendig at brukere av psykiske helsetjenester også bidrar til utformingen av dem, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Våre verdier:
- Likeverd – Åpenhet – Respekt – Inkludering

Fakta om Mental Helse

  • opprettet 3.september 1978
  • er en landsdekkende medlemsorganisasjon
  • har rundt 7.500 medlemmer
  • 17 fylkeslag som dekker alle fylkene
  • lokallag som dekker mer enn 300 kommuner

Ledige stillinger

Ingen ledige stillinger

Politikk

Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber organisasjonen for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer.

Styre og utvalg

Mental Helse er bygd opp som en tradisjonell demokratisk organisasjon med landsmøte, sentralstyre, ledermøte og forskjellige utvalg og komitéer.

For presse

Pressehenvendelser i sommer:

Uke 27: 29. juni – 5. juli:
Mental Helse: generalsekretær Linda Berg-Heggelund, mob. 459 63 779
Hjelpetelefonen: generalsekretær Linda Berg-Heggelund, mob. 459 63 779

Uke 28: 6. juli – 12. juli:
Mental Helse: prosjektkoordinator Aud Karin Bjørn, mob. 465 29 595
Hjelpetelefonen: prosjektkoordinator Aud Karin Bjørn, mob. 465 29 595

Uke 29: 13. juli – 19. juli:
Mental Helse: prosjektkoordinator Aud Karin Bjørn, mob. 465 29 595
Hjelpetelefonen: prosjektkoordinator Aud Karin Bjørn, mob. 465 29 595

Uke 30: 20. juli – 26. juli:
Mental Helse: spesialrådgiver Siri Bråtane, mob. 900 88 649
Hjelpetelefonen: daglig leder Aslaug Timland Dale, mob. 976 86 272
nestleder Sigrid Øyen Mull, mob. 902 41 951

Uke 31: 27. juli – 2. august:
Mental Helse: spesialrådgiver Siri Bråtane, mob. 900 88 649
Hjelpetelefonen: daglig leder Aslaug Timland Dale, mob. 976 86 272
nestleder Sigrid Øyen Mull, mob. 902 41 951

Uke 32: 3. august – 9. august:
Mental Helse: kommunikasjonssjef Kristin Bergersen, mob. 975 23 111
Hjelpetelefonen: daglig leder Aslaug Timland Dale, mob. 976 86 272
nestleder Sigrid Øyen Mull, mob. 902 41 951

Uke 33: 10. august – 16. august:
Mental Helse: kommunikasjonssjef Kristin Bergersen, mob. 975 23 111
generalsekretær Linda Berg-Heggelund, mob. 459 63 779
Hjelpetelefonen: daglig leder Aslaug Timland Dale, mob. 976 86 272
nestleder Sigrid Øyen Mull, mob. 902 41 951