Høringer

Et av Mental Helses mål er å drive påvirkningsarbeid for å ivareta og forbedre det psykiske helsetilbudet. Mental Helse er høringspart til flere offentlige rapporter, veiledere og retningslinjer.

Patrick fore 381200 unsplash

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Vi arbeider for at alle kan leve et meningsfylt liv og oppleve egenverd og mestring. Vårt formål oppnås gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkehelseopplysning og formidling av brukererfaringer.

Vår erfaringskompetanse innen psykisk helse er sammen med fagkompetanse avgjørende for utviklingen av gode psykiske helsetilbud i Norge.

Her kan du lese våre høringer: