Jentegjeng smiler og ler

Hvor finnes tilbudet i dag?

Ungdomstilbudet Headspace, som hjelper unge uten timebestilling og ventelister, etableres nå i flere pilotkommuner i Norge. Her finner du en oversikt over kommuner som tilbyr Headspace og kontaktinformasjon til de ulike sentrene. Ta kontakt om du ønsker tilbudet til din kommune.

Om Headspace

  • Målgruppen er mellom 12 og 25 år.
  • Bygger på et universelt, forebyggende folkehelseperspektiv med mulighet for hurtig og sømløs overgang inn i hjelpeapparatet ved behov.
  • Lavterskel, gratis, lett tilgjengelig, drop-in.
  • Er bemannet av trente frivillige, som arbeider tett sammen med fagfolk.
  • På unges premisser, på unges språk, i unges univers.
  • Samtaler og praktisk hjelp.
  • Ingen problemer er for små – små problemer vokser seg store i taushet.
  • Tilbudet er eid og blir drevet av Mental Helse.