For foresatte

Venn1 inviterer alle ungdommens foresatte til en kveld med innføring i psykisk helse. Kurset er gratis og går over 90 minutter. Det gir en mulighet for å diskutere åpent om psykisk helse og hvordan dette angår ungdom og voksne. Kurset ledes av instruktører som åpner for diskusjon og refleksjon.

Tema for kurset

 • Hva er psykisk helse?
 • Hvordan har ungdom det i dag?
 • Hvordan anerkjennelse er veien til åpenhet
 • Aktiv lytting og åpen dialog med ungdom
 • Ta ungdom på alvor
 • Hvor ligger ansvaret: skole, lokalsamfunn eller foreldre?
 • Egen historie om psykiske helseutfordringer

Målet med kurset

 • utveksle egne erfaringer og bekymringer i møte med ungdom
 • lære å skille grensen mellom venn og foresatt
 • å enklere ta en samtale om psykisk helse rundt middagsbordet
 • innblikk i Venn1-kurset og metodikken brukt
 • mulighet for å stille spørsmål og reflektere
 • veiledet diskusjon hvor de voksne kan dele erfaringer og bekymringer, og sammen finne løsninger for problemene både ungdommen og de selv møter på