Venn1 face

Bli instruktør

Vi søker frivillige instruktører til å bli en del av Venn1 teamet!

Vi trenger frivillige til å

Holde kurs om psykisk helse for elever

Når og hvor?

  • På dagtid etter avtale
  • På skoler i hele landet

Hvordan organiseres oppgavene?
Du vil delta på et opplæringskurs hvor du vil få veiledning i instruktørrollen og kursinnholdet (ungdom og psykisk helse). Venn1 organiseres ved at to og to instruktører besøker skoler og av holder kurs på to skoletimer for elevgrupper (klassevis). Alle kostnader ved kurs og oppdrag dekkes. Venn1 administreres av kompetente fagfolk som holder rede på «alt».

Som instruktør vil du ha tilgang på veiledning og nettverk i regi av Mental Helse. Det er også muligheter for reise da kurset er landsdekkende, og alt av kostnader dekkes av Venn1.

Hvem ser vi etter?

  • brenner for arbeid med unge mennesker
  • har livserfaring og opplevelser om psykisk helse
  • gjerne er student på relevant helsefaglig/sosialfaglig/pedagogisk utdanning eller annen relevant utdanning
  • har anledning til å arbeide minimum 12t på dagtid pr semester
  • er mellom 19 og 30 år

Krav:

  • Politiattest (https://www.politi.no/tjenester/politiattest)
  • Må fullføre opplæringen

Om dette er noe for deg så send oss en mail med kort informasjon om deg selv.
marthe@mentalhelse.no