Om oss

Mental Helse Viken er ett av fylkeslagene i Mental Helse, og dekker gamle Akershus, Buskerud og Østfold. Vi har omtrent 1600 medlemmer. Vi har per i dag 26 aktive lokallag, vi jobber med å etablere flere lokallag.

Det ble vedtatt på årsmøte i 2023 at MH Viken oppløses, nå som fylkeskommunen oppløses. Det blir et ekstraordinært årsmøte til høsten for å ta siste vedtak og opprette nye fylkeslag som er operative fra 1.1.24. Nærmere info kommer.

Styret

Fylkesleder: Lene Brobakken
Nestleder: Espen Gundersen
Kasserer: Marlow Lokshall
Studieleder: Ingrid Weflen
Sekretær: Øyvind Dahl
Styremedlem: Heidi Nora Meisal
Styremedlem: Abdurrehman Khan
Styremedlem: Andreas Lyng
Styremedlem: Kristian Dubielzyk
1. Vara: Solfrid Lekva
2. Vara: Robert Nordli