Nå må vi våkne!

I 2023 ble det registrert 693 selvmord i Norge – 70 flere enn året før, melder Folkehelseinstituttet (FHI). Ikke siden 1988 er det registrert flere selvmord i Norge på et år. I tillegg øker alkohol- og narkotikautløste dødsfall. – Jeg blir både forbanna og fortvila. Nå er det på tide å våkne, vi trenger at regjeringen tar dette alvorlig. Dette har skjedd på deres vakt, sier landsleder i Mental Helse, Ole-Marius Minde Johnsen.

Regjeringen beskriver selv at «psykiske plager og lidelser regnes som en av våre største folkehelseutfordringer». Da må vi satse mer for de som sliter mest. 

693 presenteres som et kjølig tall, men bak de tallene er det mennesker, og bak de menneskene som tok sitt eget liv i 2023 finnes det kjærester, barn, foreldre, venner, kolleger og bekjente som dette får enorme konsekvenser for.

En varslet katastrofe

– Vi har snakket om dette i årevis. Dette er en varslet katastrofe. Vi er lei av fagre ord fra skiftende regjeringer. Dette er helt vanvittige tall og betyr bare at vi ikke gjør nok, og vi gjør sannsynligvis ikke riktige ting for å forebygge selvmord, understreker Minde Johnsen.

– Trangere økonomi forverrer den psykiske helsa. Uro knyttet til egen økonomi er et gjentakende tema i henvendelsene til Mental Helse Hjelpetelefonen. Utfordringene samfunnet står ovenfor er ikke til å unngå, men desto viktigere er det at regjeringen gir lettelser til de som har minst, styrker frivilligheten og legger til rette for tiltak som faktisk virker, sier sier Ole-Marius Minde Johnsen, landsleder i Mental Helse.

Bare forrige uke kom nyheten om at forbruksgjelden har økt med 2,9 milliarder hittil i år. På toppen av økte boliglånsrenter og økte matpriser.

Økt gjeldsbyrde og økonomiske problemer henger sterkt sammen med redusert livskvalitet, psykiske helseplager, særlig depresjon, og også selvmord. Hvorfor gjør man da ikke mer for å forebygge og hjelpe mennesker som har havnet i økonomisk uføre?

Arne Holte har påpekt dette i årevis og sier at: – I Norge har vi en forebyggingsplan mot selvmord bestående av 61 tiltak. Ingen av dem nevner fattigdom, betalingsvansker eller gjeld. 

På tide å våkne – det haster

– Vi må sette inn forebyggende tiltak som virker, og det haster. Vi har ingen flere å miste, understreker Minde Johnsen. – Og vi må starte tidlig. Skolen er en av de viktigste arenaene for forebygging av dårlig psykisk helse og selvmord.

Mental Helse har mange forslag til hva som kan gjøres:

 • Handlingsplanen for selvmordsforebygging må finansieres med 100 millioner årlig over statsbudsjettet og at tiltak som faktisk virker bør prioriteres.
 • Det avsettes øremerkede ressurser til forskning på årsak til selvmord blant
  menn og at kunnskapsbaserte forebyggende tiltak iverksettes for denne
  gruppen.
 • Helse- og omsorgsdepartementet går sammen med
  Kunnskapsdepartementet og finner en løsning for å fullfinansiere
  forebyggende psykisk helse programmer for alle landets ungdoms- og videregående skoler. YAM er et eksempel på et forebyggende skoleprogram som virker.
YAM for skoler
 • Rask Psykisk Helsehjelp blir et landsdekkende tilbud som finnes i alle kommuner og må inkludere økonomisk rådgivning.

– Vi må alle komme sammen og gjøre et krafttak for bedre psykisk helse. Kommuner og lokalmiljø må styrkes, men også arbeidsplasser, skoler, barnehager, sykehus, frivillighet, kultur og idrett må bli psykisk helsefremmende arenaer, avslutter landslederen.

Trener du noen å snakke eller chatte med?

Kontakt: