Tom Guldberg, Ole-Marius Minde Johnsen og Irmelin Melkild under åpningen av Ung Arena Headspace Tromsø, 30. oktober. (Foto: privat)

Forebygging fremfor behandling med Headspace

Ung Arena Headspace har åpnet tre sentre: Øvre Eiker, Vestby og Tromsø. Ungdomstilbudet er del av en treårig pilot som skal forebygge psykiske helseutfordringer og hjelpe unge «her og nå».

Mental Helses nye satsing, Ung Arena Headspace, er et samtaletilbud for unge fra 12-25 år. Her kan ungdommene snakke om små og store utfordringer, ved behov og på egne premisser.

– Vi har, gjennom våre møteplasser, samtaler med medlemmer og tusener av henvendelser til våre svartjenester, sett at forebyggende tiltak mangler. Ung Arena Headspace gir unge muligheten til å snakke med trygge og kursede frivillige om uro og bekymringer. Forhåpentligvis kan vi hindre at det utvikles til noe mer alvorlig, sier Ole-Marius Minde Johnsen, landsleder i Mental Helse.

Headspace representerer en ny samarbeidsform mellom fylke, kommune og sivilsamfunnet. Målet er å lettere fange opp og videreformidle behov for hjelp i helsetjenesten.

– Jeg er trygg på at tilbudet vil være nyttig for mange ungdommer. Jeg er også sikker på at kommunene i pilotprosjektet vil oppleve at forebyggingsarbeidet styrker folkehelsen. Vi vil kunne tilby samhold og mestring, og vise betydningen av å jobbe frivillig.

Flest gutter innom senteret

Leder i Headspace Norge, Tom Guldberg, er glad for å se resultatene av flere års arbeid i Mental Helse. Tre av fem Headspace-piloter er nå etablert.

– I Vestby har vi allerede samarbeidet om Ung Arena i tre år. Vi viderefører dette med en ny, treårig avtale for Headspace. I Tromsø markerer etableringen av Headspace resultatet av en god og konstruktiv dialog med kommunen, samt uvurderlig støtte fra Sparebank1 Nord Norge.

Øvre Eiker åpnet dørene 1. juni 2022 og har åpent to dager i uka. Hittil i år har de hatt 2463 besøk, fordelt på 1603 gutter og 860 jenter.

– Vi har en arena der ungdom lærer om og får erfare hvor viktige gode menneskemøter er for vår psykiske helse. Selv om vi har flere besøk av gutter, er det jenter vi klarer å hjelpe hele fire av fem ganger, forteller daglig leder, Harald Gundersen Hansen.

Flere avtaler også samtaler utenom åpningstid. Både ungdom og politisk hold ønsker at tilbudet utvides med flere åpningsdager.

– For å kunne møte dette ønsket må vi rekruttere og kurse flere frivillige, samt sikre økonomi til drift og utvikling. For å få bedre gode guttesamtaler ønsker vi å legge til rette for flere aktiviteter som treffer gutta.

Ungdommer under åpning av Headspace Tromsø.
Ungdommer sammen med daglig leder Irmelin Melkild under åpningen av Ung Arena Headspace Tromsø, 30. oktober. (Foto: privat)

Headspace tar ungdommene på alvor

– Vi er overbevist om at det å forebygge er mye bedre enn å behandle, både for den unge, familien og samfunnet. Erfaringer viser at voksne som har tid til den gode samtalen, skaper svært gode resultater, sier Guldberg, og fortsetter:

-Dette er derfor et godt tiltak som gir positiv effekt for unges psykiske helse. At vi umiddelbart tar tak i utfordringene er et stort pluss, forteller Guldberg.

Tilbakemeldingene fra Øvre Eiker er at både ungdommene og de frivillige opplever dette som en god måte å jobbe på. De unge fordi de blir tatt på alvor «her og nå». De frivillige fordi de opplever det som svært meningsfylt og givende å arbeide på Headspace.

– Det langsiktige målet er å etablere Headspace som et enhetlig, nasjonalt forebyggende tiltak. Vi vil bidra til en vesentlig forbedring av folkehelsen. Det er den viktigste investeringen vi kan gjøre ettersom god psykisk helse er Norges viktigste ressurs, slår Guldberg fast.

Ungdommer på plass i Ung Arena Headspace Tromsø. (Foto: privat)

– Over all forventning

Åpningen av Headspace Tromsø, mandag 30. oktober, gikk over all forventning. Ungdomsrådene i Tromsø kommune og UNN, holdt åpningsinnlegg sammen med ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen. I åpningsinnleggene ble viktigheten av tidlig forebygging, samarbeid og tid fremhevet.

– Vi er utrolig stolte og takknemlige for alle som har bidratt til å etablere Headspace Tromsø. Vi gleder oss til å videreutvikle tilbudet sammen med våre frivillige, samarbeidspartnere og de unge, sier daglig leder, Irmelin Melkild.

Tilbudet trengs i Tromsø, mener Melkild:

– Det er stor pågang i de kommunale helsetjenestene og spesialisttjenesten. Behovet for støtte og hjelp blant unge er stort, og dette er også tilbakemeldingene fra skolene i Tromsø. I samarbeid med de andre hjelpetilbudene for de unge, ønsker vi å skape et best mulig universelt tilbud, forteller hun.

Headspace Vestby åpnet mandag, 23. oktober, sammen med frivilligsentralen som holder til i samme bygg. Over 100 personer var innom på åpningsdagen.

Les mer om åpninger i Vestby Avis.

Målet er å skape et trygt og spennende sted hvor ungdommene føler seg hjemme.

– Med trygge voksne som vil lytte, håper vi også at det blir trygt å åpne seg. Våre frivillige er kjempefine og vi er glade for å ha så mange bra folk med på laget. Det er mye godord å høre om tilbudet vårt. Mange heier på oss, noe vi er veldig takknemlige for, sier daglig leder, Helene Steen.

Fra åpningen av Ung Arena Headspace Vestby. (Foto: Vestby Avis)