Ønsket seg penger til Venn1 i bryllupsgave

Da Ewa og Ketil giftet seg i sommer ønsket de seg penger til skoleprogrammet Venn1 i bryllupsgave. – Fokus på åpenhet kan gjøre ekstremt stor forskjell for enkeltpersoner, men også skape et bedre og mer tolerant samfunn, sier paret.

Ewa og Ketil forteller at de på ulike måter har vært tett på utfordringer rundt psykisk helse, og ikke minst stigmaet som følger med. De møttes som to relativt veletablerte voksne, som har det meste de trenger materielt sett.

– I vår situasjon opplevdes det som veldig meningsfylt å kunne bruke den givergleden som ofte kommer i bryllup til noe som virkelig kan gjøre en forskjell, sier Ewa. Hun fortsetter:

– Ved å normalisere det å prate om mental helse uten skam, vil man kunne gjøre det lettere for de som sliter å fortelle det til noen de stoler på. Og her hadde vi muligheten til å sette fokus på dette ønsket om åpenhet , samt støtte til det som er viktig for oss, til store deler av vår omgangskrets.

Opptatt av åpenhet rundt psykisk helse


Ekteparet visste at de ønsket å gi pengene til Mental Helse og ble tipset om Venn1.

– Det føltes veldig riktig å øremerke pengene og dermed relatere det til noe konkret. Vi tror at det er ekstremt viktig å hjelpe dagens unge til å bli mer robuste i møte med egne og andres følelser, slik at de kan få et best mulig utgangspunkt for voksenlivet.

Dagens unge møter utfordringer som er helt annerledes og tidvis langt større enn det vi selv måtte håndtere på samme alder, viser Ewa til.

– Vi skylder ungdommen å gjøre det vi kan for å hjelpe dem å bli gode medmennesker. Først og fremst for seg selv, men også selvfølgelig for alle rundt.

Ewa og Ketil mener at åpenhet om psykisk helse kan gjøre en ekstremt stor forskjell for enkeltmennesker, men også være med på å skape et bedre og mer tolerant samfunn.

Hvordan håper dere pengene blir brukt?

– Vi håper at pengene kan brukes til å nå ut til enda flere unge enn det dere gjør i dag. Vi ønsker at flere får muligheten til å lære hvordan de kan håndtere og regulere egne følelser, bli bedre medmennesker overfor hverandre, og rett og slett få et bedre utgangspunkt for å håndtere alle utfordringer resten av livet har å by på, avslutter Ewa.

Ekteparet samlet inn kr. 46.750,- til skoleprogrammet Venn1, ungdom og psykisk helse.