Illustrasjonsfoto av hender

Skriv under for bedre forebygging av selvmord

Hver uke tar 12 mennesker i Norge sitt eget liv. Selvmord er i dag den fremste dødsårsaken blant unge i Norden. Nå har vi, sammen med flere organisasjoner, startet en underskriftskampanje for bedre forebygging av selvmord i Norge.

Regjeringen har vedtatt en nullvisjon for selvmord, men vi trenger en sterkere satsning på selvmordsforebygging. Derfor har LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, Vivat, Nordland fylkeskommune og Mental Helse opprettet en underskriftskampanje.

Skriv under for bedre forebygging av selvmord: Følg denne lenka for å signere oppropet!

Målet er at ansatte i grunnskole og videregående skole skal gjennomgå opplæring i selvmordsforebygging.

Vi ønsker også at unge skal få undervisning om psykisk helse i skolen, gjennom kunnskapsbaserte program med dokumentert effekt.
Forebygging av psykiske helseufordringer og selvmordstanker og – handlinger skal inngå i all utdanning av personer som gjennom sitt yrke eller sin rolle kan komme i kontakt med mennesker med selvmordstanker.

Les også: Forsker på selvmordsforebygging for første gang i Norge

Skriv under for bedre forebygging av selvmord

Alle underskriftene blir tatt med til en debatt i Nordisk Telt under Arendalsuka i august 2023.

Skriv under for bedre forebygging av selvmord! Tusen takk for din underskrift og for at du hjelper oss med å skape blest om denne viktige saken!

På vegne av:
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Vivat selvmordsforebygging
Nordland fylkeskommune
Mental Helse

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske helseutfordringer, pårørende og andre interesserte. I 45 år har vi kjempet for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseutfordringer og et bedre helsetilbud. Vi er en organisasjon for alle, uansett seksuell orientering, funksjonsevne, etnisitet og kulturell bakgrunn. Mental Helse jobber for at alle mennesker skal ha rett til et meningsfullt liv med en opplevelse av egenverd og mestring. Vi er aktive og synlige i alle fylker med lokallag som dekker de fleste kommuner i Norge.