Illustrasjonsfoto av hender

Skriv under for bedre forebygging av selvmord

Hver uke tar 12 mennesker i Norge sitt eget liv. Selvmord er i dag den fremste dødsårsaken blant unge i Norden. Nå har vi, sammen med flere organisasjoner, startet en underskriftskampanje for bedre forebygging av selvmord i Norge.

Regjeringen har vedtatt en nullvisjon for selvmord, men vi trenger en sterkere satsning på selvmordsforebygging. Derfor har LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, Vivat, Nordland fylkeskommune og Mental Helse opprettet en underskriftskampanje.

Følg denne lenka for å signere oppropet!

Målet er at ansatte i grunnskole og videregående skole skal gjennomgå opplæring i selvmordsforebygging.

Vi ønsker også at unge skal få undervisning om psykisk helse i skolen, gjennom kunnskapsbaserte program med dokumentert effekt.
Forebygging av psykiske helseufordringer og selvmordstanker og – handlinger skal inngå i all utdanning av personer som gjennom sitt yrke eller sin rolle kan komme i kontakt med mennesker med selvmordstanker.

Alle underskriftene blir tatt med til en debatt i Nordisk Telt under Arendalsuka i august 2023.

Tusen takk for din underskrift og for at du hjelper oss med å skape blest om denne viktige saken!

På vegne av:
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Vivat selvmordsforebygging
Nordland fylkeskommune
Mental Helse