Stort trykk på svartjenestene i julen

Over 7000 henvendelser til Mental Helses svartjenester (chat og telefon) gjennom julehelgen. Mental Helse Hjelpetelefonen 116 123 har en økning på 4,5% sammenlignet med julen i fjor. Mange henvendelser både før og under julen dreier seg om følelser og tanker knyttet til julen. For noen handler det om økonomi og forventninger. For andre handler det om ensomhet og savn.

Julen er som et forstørrelsesglass på følelsene, der det fine blir finere og det vonde vondere. Forventninger om den perfekte julen og hva den skal inneholde ligger på «lur over alt» både fra storsamfunnet, i sosiale medier og media, men også innad i den enkelte famille, i forhold til mat, gaver og sosiale sammenkomster. 

Totalt antall henvendelser i år pr. 26. desember (Hjelpetelefonen 116 123 og chatten på sidetmedord.no / mentalhelse.no):

  • 316 080 totalt antall innkommende henvendelser på telefon og chat
  • 168 748 antall telefonhenvendelser – besvart 38%
  • 147 332 antall chattehenvendelser – besvart 81%
  • 1% økning fra 2022, som var et rekordår med over 374.000 henvendelser totalt på alle tjenestene (inkl. Foreldresupport, Studenttelefonen og Arbeidslivstelefonen)

Julen 2023 (tall 18. – 26. des 2023)

Totalt antall henvendelser: 7183

  • 4230 henvendelser på Mental Helse hjelpetelefonen 116 123
  • Hjelpetelefonen har en økning på 4,5% sammenlignet med julen i fjor.
  • 2953 henvendelser på chat sidetmedord.no / mentalhelse.no
  • På Hjelpetelefonen er 65% kvinner og største aldersgruppen er 50-59 år
  • På chatten er 74% kvinner og største aldersgruppen er 15-19 år

Tematikk i henvendelsene

Mange henvendelser til svartjenestene både før og under julen dreier seg om følelser og tanker knyttet til julen. For noen handler det om økonomi og forventninger. For andre handler det om ensomhet og savn.

Topp 5 temaer

Under «andre problemer» topper «relasjonsproblemer», «ensomhet», «sorg og savn», «samlivsproblemer», «alkohol og rusmidler», «uro og engstelse» og «trist og lei». Det er ingen store avvik fra fjorårets tematikk i julen.

På chatten er det mange unge som har tatt kontakt og som har gruet seg til jul. Typiske problemstillinger er forhold til familie (alkohol, krangling, skilsmisse osv.), utfordringer knyttet til mat (spiseforstyrrelser), ensomhet, savn og angst i forhold til for eksempel juleselskap. Mange unge har det vanskelig og har tatt kontakt med selvmordstanker.

Vi har ringt politiet to ganger i forbindelse med selvmordsforsøk. De har rykket ut og avverget selvmordsforsøkene.

Økonomiske rammebetingelser for svartjenestene

I 2022 mistet Mental Helse Hjelpetelefonen øremerkingen på statsbudsjettet og måtte over på søknadsbasert tilskuddsordning. Det har vi klart, men ikke uten nedbemanninger og kutt. Det er vanskelig å drive våre svartjenester uten forutsigbarhet. Regjeringen er opptatt av forutsigbarhet for organisasjonene, men leverer ikke varene. Vi kunne ha besvart veldig mange flere henvendelser hvis vi hadde hatt budsjetter til det.

Regjeringen har på tross for sin gjennomgang av tilskudd til navngitte mottakere, funnet rom for noen på statsbudsjettet for 2024. Hvorfor skal ikke alle over på søknadsbaserte ordninger? Hvorfor blir noen skjermet? Det fremstår svært lite prinsipielt, som regjeringen var opptatt av å bruke som argument for å fjerne en rekke organisasjoner og hjelpetilbud fra statsbudsjettet. Ikke bare våre tjenester.

Kampen om midlene blir stadig hardere. Innretningen for hva tilskudd skal brukes til strammes inn gjennom strenge, og til dels kompliserte kriterier fra direktoratene. Vi opplever at vi i mindre grad kan utvikle tilbud som etterspørres og som kan vare over tid. 

Trenger du noen å snakke med – gå til denne siden, eller klikk på chatboblen nederst til høyre. Svartjenestene er åpne hele julen, hvert eneste år.