Arbeidslivstelefonen

Er du permittert eller har du mista jobben? Har du vansker på jobben, eller er du bekymret for en ansatt eller en kollega? Ring 225 66 700 ved spørsmål om arbeidslivet og drøft saken anonymt med våre trente rådgivere.

Åpningstider

Sommerferien 2024: stengt i uke 29 (15.-19. juli) og 5.-6 august.

Telefon: 225 66 700. Telefon og chat er åpen fra kl. 08.30 til 16.00 mandag, tirsdag, onsdag og fredag, og fra kl. 08.30 til 18.00 torsdager.
E-post: kontakt@arbeidslivstelefonen.no. Vær varsom med sensitive opplysninger.
Chat: Betjenes på dagtid. Hele døgnet er det mulig å legge inn meldinger og beskjeder til oss.
Pris: Å ringe koster lokaltakst både fra fasttelefon og mobiltelefon.

Hva kan vi tilby?

Arbeidslivstelefonen 225 66 700 er en landsdekkende tjeneste som gir råd om arbeidslivet. Hos oss får du drøftet saken med en rådgiver som har god kunnskap om hva som gjelder i arbeidslivet, og som kan veilede og komme med råd, tips og mulige løsningsforslag. Vårt mål er at samtalene vil gjøre deg i stand til å ta saken videre selv, enten alene eller ved hjelp av andre, og oppnå en bedre hverdag. Samtalene er konfidensielle.

Hvem kan kontakte oss?

Du som kontakter oss kan være arbeidstaker, leder, arbeidssøkende, tillitsvalgt, verneombud, behandler, ufør, pensjonert, pårørende eller en venn. Vi har i alle år hatt et ekstra fokus på de psykososiale problemstillingene i arbeidslivet, men tema kan være alt fra rettigheter og plikter i arbeidslivet, til vansker på jobb, stress, trakassering, helseproblemer og jobbsøking. Hvis du trenger informasjon om behandling av din sak og dine individuelle rettigheter hos NAV, må du kontakte NAV.

Råd for et godt arbeidsliv: