Generalsekretær Linda Berg-Heggelund.

Tilskuddet fra Helsedirektoratet mindre enn i 2022

Tilskudd fra Helsedirektoratet mindre i 2023 enn i fjor. Regjeringens omlegging til søknadsbasert ordning fører til kutt i den største og viktigste lavterskel hjelpetjenesten i Norge.

Tilskuddet fra Helsedirektoratet er mindre enn i 2022. Det skjer i en tid hvor pågangen over tid aldri har vært større.

– Konsekvensene er at det blir lenger ventetid på å komme gjennom på både telefon og chat, dessverre.

Det sier generalsekretær i Mental Helse Linda Berg-Heggelund.

Tilskuddet er 0,5 millioner kroner lavere – totalt 27 millioner kroner. Det er ikke kompensert for pris- og lønnsøkning i tilskuddet.

– Mental Helse tar det til etterretning. Grunnen til at vi søkte om 40 millioner er fordi vi har stor pågang. Vi klarer ikke å svare ut alle de som trenger noen å snakke eller chatte med, forklarer Berg-Heggelund.

Oversikt over statsbudsjettet 2024 her.

Lavere tilskudd fra helsemyndighetene = dårligere tilbud

Samtidig er det også kuttet på poster som fremdeles er på Statsbudsjettet (Foreldresupport og Studenttelefonen). I sum betyr dette at Mental Helses svartjenester må omdisponere driften på alle tjenestene.

– Med ekstratilskudd i 2020 og 2021 kunne vi øke kapasiteten betraktelig, og vi klarte da å hjelpe langt flere. Med reduksjonen i tilskuddet vi har fått nå, klarer vi ikke å opprettholde tilbudet vi hadde i 2022, sier Berg-Heggelund.

Les også: Brukermedvirkere må inkluderes i alle ledd

Totalt antall henvendelser til Mental Helses svartjenester (utvikling 2019-2022)

Eksplosiv økning på chat frem til 2022

Etter at også hjelpechatten vår ble døgnåpen opplevde vi en dobling i antall henvendelser.

– Våre tjenester er et lavterskeltilbud som hjelper mennesker i nød og sparer samfunnet for flere titalls millioner kroner. Køene til psykisk helsehjelp øker mens vi bare er en telefon eller chatsamtale unna. Vi er ukentlig i kontakt med AMK for å avverge akutte selvmordsforsøk. Tjenestene våre redder liv hver eneste dag, understreker Berg-Heggelund.

I løpet av et år melder hver femte ungdom om svært eller ganske dårlig psykisk helse. Mer enn hver fjerde bekrefter å ha kjent på angst- eller depresjonssymptomer. I tillegg har nesten 1 av 10 (8%) hatt tanker om å ta sitt eget liv det siste året. Dette kommer frem i en rapport laget av Mental Helse og Opinion om ungdom og psykisk helse.

– Dette trykket merker vi på våre svartjenester, hvor vi har hatt en eksplosiv vekst av ungdom som bruker chatten vår. Der får de en trygg voksen som har tid til å være der for dem. Det tilbudet må vi nå sannsynligvis kutte i, fortsetter Berg-Heggelund.

Eksplosiv økning på chat etter innføring av døgnåpen tjeneste 1. september 2021 (utvikling 2019-2022)

Lavere tilskudd enn i fjor: Må finne andre inntektskilder

– Vi må nå snu oss om og finne andre inntektskilder nå når tilskuddet fra Helsedirektoratet er mindre enn i 2022, samt omdisponere og legge om alle svartjenestene våre. Det er krevende, men det viktigste for oss er å være der for alle som trenger oss, forteller Berg-Heggelund.


Mental Helse får hvert år inn gaver og donasjoner fra både bedrifter og privatpersoner. Det er noe organisasjonen skal jobbe mer med fremover.

Kontakt:
Generalsekretær Linda Berg-Heggelund, tlf 459 63 779
Kommunikasjonssjef Kristin Bergersen, tlf 975 23 111