Generalsekretær Linda Berg-Heggelund.

Tilskudd fra Helsedirektoratet på 27 mill til Mental Helses svartjenester – 0,5 mill mindre enn i 2022

Regjeringens omlegging til søknadsbasert ordning fører til kutt i den største og viktigste lavterskel hjelpetjenesten i Norge. Det skjer i en tid hvor pågangen over tid aldri har vært større. – Konsekvensene er at det blir lenger ventetid på å komme gjennom på både telefon og chat, dessverre, sier generalsekretær i Mental Helse Linda Berg-Heggelund.

Mental Helse tar til etterretning at vi har fått et tilskudd som er vesentlig lavere enn det beløpet organisasjonen søkte om. Det er heller ikke kompensert for pris- og lønnsøkning i tilskuddet.

– Grunnen til at vi søkte om 40 millioner er fordi vi har en pågang som gjør at vi ikke klarer å svare ut alle de som trenger noen å snakke eller chatte med, sier Berg-Heggelund.

Klarer ikke å opprettholde tilbudet

Samtidig er det også kuttet på poster som fremdeles er på Statsbudsjettet (Foreldresupport og Studenttelefonen), som i sum betyr at Mental Helses svartjenester må omdisponere driften på alle tjenestene.

– Med ekstratilskudd i 2020 og 2021 kunne vi øke kapasiteten betraktelig, og vi klarte da å hjelpe langt flere. Men, med den reduksjonen i tilskuddet vi har fått nå, vil vi ikke klare å opprettholde tilbudet vi hadde i 2022, sier Berg-Heggelund.

Skjermbilde 2023 03 22 091756
Totalt antall henvendelser til Mental Helses svartjenester (utvikling 2019-2022)

Eksplosiv økning på chat

Etter at også hjelpechatten vår ble døgnåpen opplevde vi en dobling i antall henvendelser.

– Våre tjenester er et lavterskeltilbud som hjelper mennesker i nød og sparer samfunnet for flere titalls millioner kroner. Køene til psykisk helsehjelp øker mens vi bare er en telefon eller chatsamtale unna. Vi er ukentlig i kontakt med AMK for å avverge akutte selvmordsforsøk. Tjenestene våre redder liv hver eneste dag, understreker Berg-Heggelund.

I løpet av et år melder hver femte ungdom om svært eller ganske dårlig psykisk helse, og mer enn hver fjerde bekrefter å ha kjent på angst- eller depresjonssymptomer. I tillegg er det nesten 1 av 10 (8%) som har hatt tanker om å ta sitt eget liv det siste året, ifølge en rapport laget av Mental Helse og Opinion om ungdom og psykisk helse.

– Dette trykket merker vi på våre svartjenester, hvor vi har hatt en eksplosiv vekst av ungdom som bruker chatten vår. Der får de en trygg voksen som har tid til å være der for dem. Det tilbudet må vi nå sannsynligvis kutte i, fortsetter Berg-Heggelund.

Økning chat
Eksplosiv økning på chat etter innføring av døgnåpen tjeneste 1. september 2021 (utvikling 2019-2022)

Må finne andre inntektskilder

– Vi må nå snu oss om og finne andre inntektskilder, samt omdisponere og legge om alle svartjenestene våre. Det er krevende, men det viktigste for oss er at vi skal jobbe for å være der for alle som trenger oss, forteller Berg-Heggelund.
Mental Helse får hvert år inn gaver og donasjoner fra både bedrifter og privatpersoner, og det er noe organisasjonen skal jobbe mer med fremover.

Kontakt:
Generalsekretær Linda Berg-Heggelund, tlf 459 63 779
Kommunikasjonssjef Kristin Bergersen, tlf 975 23 111